Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kamu Hukuku (Doktora) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PÇ 1. Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmesi, derinleştirmesi ve bu kavram ve kurumlara ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelendirmelere ulaşması;
PÇ-2PÇ 2. Kamu hukuku alanına ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz etmesi, değerlendirmesi ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşması;
PÇ-3PÇ 3. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirmesi ve kullanması;
PÇ-4PÇ 4. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirmesi ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, analiz etmesi;
PÇ-5PÇ 5. Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirmesi;
PÇ-6PÇ 6. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirmesi ve yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştırması, bu doğrultuda özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirmesi ve hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunması;
PÇ-7PÇ 7. En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunması;
PÇ-8PÇ 8. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirmesi;
PÇ-9PÇ 9. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunması ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurması;
PÇ-10PÇ 10. Bir yabancı dili ileri düzeyde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurması ve tartışması;
PÇ-11PÇ 11. Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurması;
PÇ-12PÇ 12. Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırması ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunması;
PÇ-13PÇ 13. Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunması.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
KHD0001             
KHD0105             
KHD0106             
KHD1101             
KHD1201             
KHD1202             
KHD1203             
KHD1204             
KHD1205             
KHD1206             
KHD1207             
KHD1208             
KHD1209             
KHD2201             
KHD2202             
KHD2203             
KHD2204             
KHD2205             
KHD2206             
KHD2207              
KHD2208             
KHD2209             
KHD2210             
KHD3001