Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD1101 Ceza Hukukunda Temel Haklara Müdahale Z 3/0/0 9
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 30
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0105 Seminer Z 3/0/0 5
KHD0106 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3/0/0 4
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 30
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD3001 Yeterlilik Sınavı Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Yeterlik
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHD1201 Trafik Kazalarında Hukuki ve Cezai Sorumluluk SA 3/0/0 7
KHD1202 Yeni TCK İlkeleri Çerçevesinde Ticari Ceza Hukuku SA 3/0/0 7
KHD1203 Uluslararası Yardımlaşma Boyutuyla Uyuşturucu Madde Suçları SA 3/0/0 7
KHD1204 Uluslararası Ekonomi Hukuku SA 3/0/0 7
KHD1205 Birleşmiş Milletler Sistemi ve Örgütün Uluslararası Hukuka Etkileri SA 3/0/0 7
KHD1206 Mal Aleyhine Cürümler Alanındaki Gelişmeler SA 3/0/0 7
KHD1207 Yabancılık Unsuru Taşıyan Suçların Değerlendirilmesi SA 3/0/0 7
KHD1208 Kadın ve Çocuk Hakları SA 3/0/0 7
KHD1209 Vergi Denetim Hukuku I SA 3/0/0 7
KHD2201 Hava Hukukunun Uluslararası Boyutları SA 3/0/0 7
KHD2202 Uluslararası Silahlı Çatışma Hukuku ve İnsancıl Hukuk SA 3/0/0 7
KHD2203 Hürriyete Karşı Suçlar SA 3/0/0 7
KHD2204 Türkiye'nin Uluslararası Hukuk Sorunları SA 3/0/0 7
KHD2205 Yeni TCK'ya Göre Uzlaşma SA 3/0/0 7
KHD2206 Avrupa Birliği’nin Mali Bütünlüğüne Karşı İşlenen Suçlar ve Adli Yardımlaşma SA 3/0/0 7
KHD2207 Ceza ve Ceza Muhakemesinde Alternatif Çözüm Yolları SA 0/0/0 7
KHD2208 Çevre Hukukunda Sorumluluğa İlişkin Yeni Düzenlemeler SA 3/0/0 7
KHD2209 Vergi Denetim Hukuku II SA 3/0/0 7
KHD2210 Disiplin Hukuku SA 3/0/0 7