Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Metinler, yazarlar, türler ve akımlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar
PÇ-2Araştırma metodlarını ve farklı eleştirel yaklaşımları çok iyi öğrenirler.
PÇ-3Metinleri farklı teorik açılardan inceleyebilirler.
PÇ-4Edebiyat eleştirisi konusunda yetkinlik kazanırlar.
PÇ-5İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında bağımsız araştırma yürütebilirler.
PÇ-6İyi kurulmuş tezlerle metinler ve bağlamlar konusundaki yorumlarını ifade eder ve paylaşabilirler.
PÇ-7İncelemelerini ve araştırmalarını sunarken doğru terminoloji kullanırlar.
PÇ-8Kendi konularında bilimsel tartışmalara katılabilirler.
PÇ-9Kendi alanlarındaki en son araştırmaları eleştirel olarak değerlendirebilir ve kullanabilirler.
PÇ-10Açık ve örtük kültürel normların ve önyargıların algıları ve yargıları nasıl etkilediğini görür ve gösterirler.
PÇ-11İngiliz dili ve edebiyatının çok disiplinli yapısını ve diğer disiplinlerle karmaşık ilişkisini kavrarlar.
PÇ-12Doktora düzeyinde akademik çalışmalar yapabilecek yetkinliğe erişirler.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
ENLY0001            
ENLY0002            
ENLY0003            
ENLY0004            
ENLY0005            
ENLY0006            
ENLY0007            
ENLY0008            
ENLY0009            
ENLY0010            
ENLY1001            
ENLY2001            
ENLY2002            
ENLY3001