Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Sanatları Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Gazetecilik ve Enformasyon Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri uzmanlık seviyesinde geliştirerek, derinleştirecek ve kullanabilecek.
PÇ-2Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemlerle çalışmalarını destekleyebilecek.
PÇ-3Alanındaki ve alanı dışındaki konularda gruplara yazılı, sözlü ve görsel şekilde sunum ve değerlendirme yapabilecek.
PÇ-4Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyerek bunları alanlarına (Halkla İlişkiler ve Reklam) uygulayabilecek ve iletişime, tasarıma yönelik çağdaş, akademik ve profesyonel yaklaşımları özümseyerek problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilecek.
PÇ-5Öz disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışarak düşüncelerini ve projelerini yazılı, sözlü ya da başka şekillerde etkin ve ikna edici biçimde düzenleyebilecek.
PÇ-6Kültürel ve etik değerleri gözeterek alanlarıyla ilgili konularda yaptıkları çalışmaları gerçekleştirip, söz konusu değerleri öğretebilecek.
PÇ-7Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirip, zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek, reklam ve halkla ilişkiler ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilecek.
PÇ-8Alanına ilişkin her türlü konuda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve sorunlar karşısında insiyatif kullanarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
PÇ-9Alanlarının (Halkla İlişkiler ve Reklam) gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilecek.
PÇ-10İş ortamında hedef kitleyle (müşteriler, tüketiciler, kurum içi, kurum dışı, paydaşlarla vb.) çalışırken katılımcı ve girişimci olabilecek, takım çalışmasını destekleyici nitelik taşıyabilecek ve halkla ilişkiler, reklam alanlarıyla ilgili uzmanlık dallarında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
PÇ-11Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynaklarını bir araya getirebilecek ve disiplinlerarası (örneğin psikoloji, sosyoloji vb) özgün ve yaratıcı çalışmalar gerçekleştirebilecek, farklı disiplinlerden edindiği bilgileri yorumlayabilecek.
PÇ-12Alanlarıyla ilgili kuramsal bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek, senteze ulaşabilecek ve özgün çalışmalar gerçekleştirebilecek.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
1            
2            
1            
2            
3            
1            
2            
3            
1            
1            
2            
3            
4            
1            
2            
3