Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Sanatları
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Sanatları Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri uzmanlık seviyesinde geliştirerek, derinleştirecek ve kullanabilecek.
PÇ-2Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemlerle çalışmalarını destekleyebilecek.
PÇ-3Alanındaki ve alanı dışındaki konularda gruplara yazılı, sözlü ve görsel şekilde sunum ve değerlendirme yapabilecek.
PÇ-4Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyerek bunları alanlarına (Halkla İlişkiler ve Reklam) uygulayabilecek ve iletişime, tasarıma yönelik çağdaş, akademik ve profesyonel yaklaşımları özümseyerek problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilecek.
PÇ-5Öz disiplinli ve kendi yarattığı çizgide yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde çalışarak düşüncelerini ve projelerini yazılı, sözlü ya da başka şekillerde etkin ve ikna edici biçimde düzenleyebilecek.
PÇ-6Kültürel ve etik değerleri gözeterek alanlarıyla ilgili konularda yaptıkları çalışmaları gerçekleştirip, söz konusu değerleri öğretebilecek.
PÇ-7Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirip, zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek, reklam ve halkla ilişkiler ile ilgili karşılaştığı sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilecek.
PÇ-8Alanına ilişkin her türlü konuda iletişim stratejisi oluşturabilecek ve sorunlar karşısında insiyatif kullanarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
PÇ-9Alanlarının (Halkla İlişkiler ve Reklam) gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilecek.
PÇ-10İş ortamında hedef kitleyle (müşteriler, tüketiciler, kurum içi, kurum dışı, paydaşlarla vb.) çalışırken katılımcı ve girişimci olabilecek, takım çalışmasını destekleyici nitelik taşıyabilecek ve halkla ilişkiler, reklam alanlarıyla ilgili uzmanlık dallarında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
PÇ-11Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynaklarını bir araya getirebilecek ve disiplinlerarası (örneğin psikoloji, sosyoloji vb) özgün ve yaratıcı çalışmalar gerçekleştirebilecek, farklı disiplinlerden edindiği bilgileri yorumlayabilecek.
PÇ-12Alanlarıyla ilgili kuramsal bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek, senteze ulaşabilecek ve özgün çalışmalar gerçekleştirebilecek.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
ISNY0101            
ISNY0102            
ISNY0103            
ISNY0104            
ISNY0105            
ISNY0106            
ISNY0201            
ISNY0202            
ISNY0211            
ISNY1102            
ISNY1201            
ISNY1203            
ISNY1204            
ISNY1205            
ISNY1206            
ISNY1207            
ISNY1208            
ISNY1209            
ISNY2102            
ISNY2201            
ISNY2203            
ISNY2204            
ISNY2205            
ISNY2206            
ISNY2207            
ISNY2208            
ISNY2209            
ISNY2210            
ISNY2211            
ISNY3100