Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İletişim Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Tasarımı Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sanat Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Kuramsal çalışmalar ortaya çıkaracak
PÇ-2Sanatsal uygulamalar ortaya koyacak
PÇ-3Farklı disiplinlerin ayırımını yapacak
PÇ-4Bilimsel yöntemleri formüle edecek
PÇ-5Farklı alanlarla ilgili metinleri birleştirecek
PÇ-6Teknolojik gelişmeleri ve sanatsal ve kültürel algılama biçimlerini yorumlayabilecektir.
PÇ-7Çağdaş sanat pratiklerini ayrımını yapacak
PÇ-8Yaratıcı fikirlerini multimedya ortamında uygulayacak.
PÇ-9Disiplinli, yaratıcı, esnek ve bağımsız bir şekilde eserler yaratacaktır.
PÇ-10Dünya sineması ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilecek
PÇ-11Türk sinemasıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilecek
PÇ-12Tasarım alanında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilecek
PÇ-13Animasyon alanında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
PÇ-14Göstergebilim alanında ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
PÇ-15Dünya sinemasıyla ilgili ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
PÇ-16Türk sinemasıyla ilgili ileri düzey çalışmaları yürütebilmek
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
1                
2                
1                
2                
3                
1                
2                
3                
1                
1                
2                
3                
4                
1                
2                
3