Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Özel Hukuk (Yüksek Lisans) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlere ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilere sahip olması ve bu bilgileri derinleştirmesi.
PÇ-22.Özel hukuk alanı ve alt disiplinlerine ait ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurması;
PÇ-33.Özel hukuk alanı ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanması;
PÇ-44.Özel hukuk alanı ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturması.
PÇ-55.Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlemesi.
PÇ-66.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmesi.
PÇ-77.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirmesi.
PÇ-88.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmesi.
PÇ-99.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki topluluğa yazılı ve sözlü olarak sistemli ve anlaşılır biçimde aktarması.
PÇ-1010.Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulaması, gerektiğinde bunları geliştirmesi ve değiştirmek üzere girişimde bulunması.
PÇ-1111.Bir yabancı dili yetkin düzeyde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurması.
PÇ-1212.Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanması.
PÇ-1313.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirmesi

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
OHY0101             
OHY0102             
OHY0103             
OHY0201             
OHY0204             
OHY0205             
OHY0206             
OHY0207             
OHY0208             
OHY0209             
OHY0210             
OHY1201             
OHY1202             
OHY1203             
OHY1204             
OHY1205             
OHY1206             
OHY1207             
OHY1208             
OHY1209             
OHY1210             
OHY1212             
OHY1213             
OHY2201             
OHY2202             
OHY2203             
OHY2204             
OHY2205             
OHY2206             
OHY2207             
OHY2208             
OHY2209             
OHY2210