Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OHY0101 Seminer Z 3/0/0 5
OHY0102 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3/0/0 4
AKTS Kredi Toplamı 9
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OHY0103 Genel İşlem Şartları ve Denetlenmesi Z 3/0/0 9
AKTS Kredi Toplamı 9
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
OHY0201 Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlere Konu Olması ve Hukuki İşlemlere Karşı Korunması SA 3/0/0 7
OHY0204 Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmeleri SA 3/0/0 7
OHY0205 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk SA 3/0/0 7
OHY0206 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Uygulamaları SA 3/0/0 7
OHY0207 Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Dava’nın Uygulanmasında Karşılaşılan Güncel Sorunlar ve Çözüm Öneri SA 3/0/0 7
OHY0208 Kira Hukuku SA 3/0/0 7
OHY0209 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Satım Sözleşmesine Göre Tarafların Borca Ayk SA 3/0/0 7
OHY0210 Medeni Usul Hukukunda İspat SA 3/0/0 7
OHY1201 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Süreli Fesih Yolu İle Sona Erdirilmesinin Yönt. SA 3/0/0 7
OHY1202 Kara Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu SA 3/0/0 7
OHY1203 Kefalet Sözleşmesi SA 3/0/0 7
OHY1204 Ticari İşletme Hukukundaki Yeni Gelişmeler SA 3/0/0 7
OHY1205 Yeni Türk Ticaret Kanunu Perspektifinden Sermaye Şirketlerine İlişkin Kavram/Kurumlar SA 3/0/0 7
OHY1206 Rekabet Hukukunda Rekabet Kısıtlamaları ve Pişmanlık Programlarına İlişkin Yeni Gelişmeler SA 3/0/0 7
OHY1207 Hukuki İşlemlerde Temsil SA 3/0/0 7
OHY1208 Borçlar Hukukunda Üçlü İlişkiler SA 3/0/0 7
OHY1209 Roma Hukukundan Günümüze Sözleşmeler Hukuku SA 3/0/0 7
OHY1210 Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Sorumluluk Sigortaları SA 3/0/0 7
OHY1212 Marka ve Tasarım Hukuku SA 3/0/0 7
OHY1213 Anonim Şirket Yönetim Kurulu SA 3/0/0 7
OHY2201 İş Hukukunda Çalışma Süreleri ve Dinlenme Hakkı SA 3/0/0 7
OHY2202 Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri SA 3/0/0 7
OHY2203 Hissedarlık Sözleşmesi (Karşılaştırmalı Hukuk Bağlamında) SA 3/0/0 7
OHY2204 Mülkiyet Hakkının Gelişimi SA 3/0/0 7
OHY2205 Uluslararası Ticaret Hukuku SA 3/0/0 7
OHY2206 İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçilerin Ferden veya Toplu Olarak İşten Çıkarılması SA 3/0/0 7
OHY2207 Atipik İstihdam Biçimleri SA 3/0/0 7
OHY2208 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri SA 3/0/0 7
OHY2209 Çek Hukuku SA 3/0/0 7
OHY2210 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Sözleşmeleri ve İlgili Hak İhlalleri SA 3/0/0 7