Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Yönetimi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sanat Yönetimi Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ-2Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir.
PÇ-3Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
PÇ-4Sanatsal, bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ-5Proje süreçlerini planlar.
PÇ-6Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ-7Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ-8Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak, etkin biçimde ifade eder.
PÇ-9Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
PÇ-10Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
PÇ-11Alanındaki bilgiyi disiplinler arası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
PÇ-12İşletme ve yönetimle ilgili gelişmiş düzeyde bilgiye sahiptir ve bunu sanat yönetimi ile ilişkilendirir.
PÇ-13Gelişmiş ülkelerin sanat yönetimi politikası ile ilgili bilgi sahibidir.
PÇ-14Alanında geçerli hukuk bilgisine sahiptir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
SYY 1012              
SYY 0121              
SYY 0122              
SYY 0123              
SYY 0124              
SYY 0221              
SYY 0222              
SYY 0223              
SYY 0224              
SYY 1011              
SYY 1013              
SYY 1014              
SYY 2011              
SYY 2012              
SYY 2013              
SYY 2014              
SYY 3001