Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kamu Hukuku Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PÇ 1. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlere ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilere sahip olması ve bu bilgileri derinleştirmesi;
PÇ-2PÇ 2. Kamu hukuku alanı ve alt disiplinlerine ait ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurması;
PÇ-3PÇ 3. Kamu hukuku alanı ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanması;
PÇ-4PÇ 4. Kamu hukuku alanı ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan hareketle yeni bilgiler oluşturması;
PÇ-5PÇ 5. Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümlemesi;
PÇ-6PÇ 6. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmesi;
PÇ-7PÇ 7. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve öngörülemeyen ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirmesi;
PÇ-8PÇ 8. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmesi;
PÇ-9PÇ 9. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgiler ile hukuk kuram ve uygulamasına ilişkin güncel gelişmeleri alanındaki ve alan dışındaki topluluğa yazılı ve sözlü olarak sistemli ve anlaşılır biçimde aktarması;
PÇ-10PÇ 10. Hukuk kavram ve kurumları, yerleşik hukuk uygulaması ve hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulanması, gerektiğinde bunları geliştirmek ve değiştirmek üzere girişimde bulunulması;
PÇ-11PÇ 11. Bir yabancı dili yetkin düzeyde kullanarak hukuk alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurması;
PÇ-12PÇ 12. Hukuk alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanması;
PÇ-13PÇ 13. Kamu hukuku alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirmesi.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
KHY0001             
KHY0101             
KHY0102             
KHY0103             
KHY0104             
KHY0201             
KHY1201             
KHY1202             
KHY1203              
KHY1204             
KHY1205             
KHY1206             
KHY1207             
KHY1208             
KHY1209             
KHY1210             
KHY1211             
KHY1212             
KHY1213             
KHY2201             
KHY2202             
KHY2203             
KHY2204             
KHY2205             
KHY2206             
KHY2207              
KHY2208              
KHY2209             
KHY2210              
KHY2211             
KHY2212             
KHY2213             
KHY2214             
KHY2215