Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kamu Hukuku
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHY0104 Seminer Z 3/0/0 5
KHY0101 Seminer Z 3/0/0 9
KHY0103 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3/3/0 4
KHY0102 İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları Z 3/0/0 9
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 48
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHY0104 Seminer Z 3/0/0 5
KHY0101 Seminer Z 3/0/0 9
KHY0103 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3/3/0 4
KHY0102 İnsan Hakları Hukukunun Temel Kavramları Z 3/0/0 9
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 48
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHY0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHY0001 TEZ Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Tez
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
KHY0201 Eşitlik Hukuku SA 3/0/0 7
KHY0201 Eşitlik Hukuku SA 3/0/0 7
KHY1201 Terörizm ve Uluslararası Hukuk SA 3/0/0 7
KHY1202 Silahsızlanma Hukuku SA 3/0/0 7
KHY1203 Uluslararası Boyutlarıyla Yaşam Hakkı SA 3/0/0 7
KHY1204 Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü ve Sınırları SA 3/0/0 7
KHY1205 Mülkiyet Hakkının Gelişimi SA 3/0/0 7
KHY1206 Türk Ceza Hukuku'nda İlgilinin Rızası SA 3/0/0 7
KHY1207 Türk Ceza Hukuku'nda Taksir SA 3/0/0 7
KHY1208 Ceza Muhakemesinde Arama ve Elkoyma SA 3/0/0 7
KHY1209 İmar Hukuku Uygulamaları SA 3/0/0 7
KHY1210 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku SA 3/0/0 7
KHY1211 Türk Ceza Hukuku'nda Haksız Tahrik SA 3/0/0 7
KHY1212 İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları SA 3/0/0 7
KHY1213 İdari Yargıda Kanun Yolları SA 3/0/0 7
KHY2201 Temel Hak ve Özgürlüklerin Genel Rejimi SA 3/0/0 7
KHY2202 Osmanlı-Türk Anayasalarında Temel Hak ve Özgürlüklerin Gelişimi SA 3/0/0 7
KHY2203 Memur Hukuku SA 3/0/0 7
KHY2204 Uluslararası Ceza Hukukunun Güncel Sorunları SA 3/0/0 7
KHY2205 Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları SA 3/0/0 7
KHY2206 Mülkiyet Hakkının Gelişimi SA 3/0/0 7
KHY2207 Terörün Finansmanının Önlenmesi SA 3/0/0 7
KHY2208 İstinaf SA 3/0/0 7
KHY2209 Hukuk ve Güç: Uluslararası İlişkiler Devletler Hukuku İlişkisi SA 3/0/0 7
KHY2210 Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma SA 3/0/0 7
KHY2211 Ceza Muhakemesinde Arama ve Elkoyma SA 3/0/0 7
KHY2212 Avrupa Birliği Hukuku SA 3/0/0 7
KHY2213 İmar Hukukunda Koruma SA 3/0/0 7
KHY2214 İdare Hukuku Yönüyle Mülteciler SA 3/0/0 7
KHY2215 Yerel Yönetimler SA 3/0/0 7