Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İç Mimarlık
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1 Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi , yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ-3 Alanında akademik veya uygulama ortamlarında çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve sorumluluk üstlenir, disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ-4 Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ-5 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-6 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ-7 Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ-8Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ-9 Üretime yön verebilecek sanat, estetik ve uygulama bilgisine sahiptir.
PÇ-10Proje /Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
PÇ-11 Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
PÇ-12 Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
PÇ-13 Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
PÇ-14Alanında ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
PÇ-15 Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
İÇMY0103               
İÇMY0104               
İÇMY0105               
İÇMY0106               
İÇMY0107               
İÇMY0108               
İÇMY0109               
İÇMY0110               
İÇMY0111                
İÇMY0112               
İÇMY0113               
İÇMY0114               
İÇMY0115               
İÇMY0116               
İÇMY0117               
İÇMY0118               
İÇMY0119               
İÇMY0120               
İÇMY0121