Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimarlık (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimarlık (Doktora) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Mimarlık alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi edinme ve kavrama
PÇ-2Mimarlık alanında araştırma ve yayın yapma bağlamında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi edinme ve kavrama
PÇ-3Mimarlık alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi edinme ve kavrama
PÇ-4Mimarlık alanında araştırma ve/veya inovasyona yönelik olarak problem tanımlama, önemli problemleri çözme ve varolan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletme ve yeniden tanımlama için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip olma
PÇ-5Mimarlık alanında öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahip olma
PÇ-6Kendi alanında, bireysel ve/veya grup içinde yapılmış bir çalışmayı bir yabancı dilde, gereken bilgisayar programlarını kullanarak sözlü, yazılı ve görsel, sistemli bir biçimde aktarabilme yetkinliğine sahip olma.
PÇ-7Mimarlık alanında araştırma, akademik bağlamda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetke, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyma
PÇ-8Mimarlık alanında geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verip ve hareket edebilme
PÇ-9Mimarlık alanında doktora çalışmasında mesleki uygulama camiasının etkinliğini ve profesyonel tasarım anlayışını geliştirebilecek kuramsal arayışlar içinde olduğunu gösterebilme
PÇ-10Mimarlık alanında yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyabilme; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrama
PÇ-11Mimarlık alanında araştırma yaparken en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme,
PÇ-12Mimarlık alanında özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunma
PÇ-13Mimarlık alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterebilme
PÇ-14Mimarlık alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel bir yaklaşımla çözümleyecek, değerlendirme ve sentezleme
PÇ-15Mimarlık alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel, diyalektik analizini, değerlendirmesini ve sentezini yapma

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
               
MIMD0001               
MIMD0002               
MIMD0003               
MIMD0004               
MIMD0005               
MIMD0006               
MIMD0101               
MIMD0102               
MIMD0103               
MIMD0104               
MIMD0106               
MIMD0109               
MIMD0110               
MIMD0111               
MIMD0112               
MIMD0115               
MIMD0116               
MIMD0120               
MIMD0121               
MIMD0124               
MIMD0125