Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Matematik-Bilgisayar
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBY0024 Bilimsel Soruşturmada Yöntem ve Etik Z 3/0/0 9
  Seçmeli Alan 21
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından en az 21 AKTS'lik ders seçilecektir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBY0099 Seminer Z 3/0/0 2
  Seçmeli Alan 28
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan (SA) dersleri arasından en az 28 AKTS'lik ders seçilecektir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBY0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBY0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MBY0001 Analiz SA 3/0/0 9
MBY0002 İleri Cebir SA 3/0/0 9
MBY0003 Gruplar Teorisi SA 3/0/0 9
MBY0004 Halka Teorisi SA 3/0/0 9
MBY0005 İleri Algoritma Geliştirme Teknikleri SA 3/0/0 9
MBY0006 İleri Regresyon Analizi SA 3/0/0 9
MBY0007 İleri Nümerik Analiz SA 3/0/0 9
MBY0008 Sınır Değer Problemlerinin Sayısal Çözümleri SA 3/0/0 9
MBY0009 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sonlu Fark Yöntemleri ile Çözümü SA 3/0/0 9
MBY0010 Modal Mantık I SA 3/0/0 9
MBY0011 Modal Mantık II SA 3/0/0 9
MBY0012 Modeller Teorisi SA 3/0/0 9
MBY0013 Sonlu Cisimler I SA 3/0/0 9
MBY0014 Operatör Teoriye Giriş SA 3/0/0 9
MBY0015 Yalınkat Fonksiyonlar I SA 3/0/0 9
MBY0016 Tek Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi SA 3/0/0 9
MBY0017 Makine Öğrenmesi ve Sinir Ağları SA 3/0/0 9
MBY0018 Doğrusal Olmayan Dinamikler ve Kaos SA 3/0/0 9
MBY0019 Modül Teori SA 3/0/0 9
MBY0020 İleri Graf Teorisi SA 3/0/0 9
MBY0021 İleri Kodlama Kuramı SA 3/0/0 9
MBY0022 Fonksiyonel Analiz Yöntemleri SA 3/0/0 9
MBY0023 Genel Topoloji SA 3/0/0 9