Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fizik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Fizik bilgi ve deneyimini genişleterek fiziksel kavramları derinden anlama becerisini kazanmak
PÇ-2Disiplinler arası ilişkileri kavrayarak yorumlayabilmek ve sentez yapabilmek
PÇ-3Alan bilgisini diğer çalışma gruplarına yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmek
PÇ-4Farklı veri tabanları ve kaynakları kullanarak uzmanlık alanındaki problemleri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
PÇ-5Uzmanlaşma alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilişim teknolojilerinden faydalanarak kullanabilmek
PÇ-6Fizik biliminin temellerini ileri düzeyde kavramak ve problem çözme yetisini kazanmak
PÇ-7Bilim etiğine uygun hareket etmeyi benimsemek
PÇ-8En az bir yabancı dilde bilimsel okuma ve yazma yetisini kazanmak
PÇ-9Uzmanlık alanındaki gelişmeleri kapsamlı literatür taramaları yaparak izleyebilmek
PÇ-10Bağımsız karar alabilme ve yaratıcılık becerilerini geliştirebilmek

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FBY0001          
FBY0002          
FBY0003          
FBY0004          
FBY0005          
FBY0006          
FBY0007          
FBY0008          
FBY0009          
FBY0011          
FBY0012          
FBY0013          
FBY0014          
FBY0015          
FBY0016          
FBY0024          
FBY0025          
FBY0026          
FBY0027          
FBY0028          
FBY0029          
FBY0030          
FBY0031          
FBY0032          
FBY0033          
FBY0034          
FBY0035          
FBY0036          
FBY2001          
FBY3001          
FBY4001