Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5101 Eğitim ve Okul Yönetimi Z 3/0/0 6
EYP5102 Eğitim ve Öğretim Liderliği Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 18
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :5XXX Kodlu derslerden 6 AKTS'lik 3 ders seçilmelidir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5122 Proje Z 0/0/0 30
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 60
Not :5xxx kodlu seçimlik derslerden 30 AKTS'lik ders seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5103 Eğitimde Araştırma Yöntemleri SA 3/0/0 6
EYP5104 Eğitimde İstatistik SA 3/0/0 6
EYP5105 Okullarda Çalışma ve Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5106 Eğitim ve Yönetim Hukuku SA 3/0/0 6
EYP5107 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5108 Eğitim ve Öğretimde Etik SA 3/0/0 6
EYP5109 Sınıf Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5110 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme SA 3/0/0 6
EYP5111 Pazarlama Yöntemleri SA 3/0/0 6
EYP5112 E-Öğrenme SA 3/0/0 6
EYP5113 Eğitimin Gelişimini Yönetmek SA 3/0/0 6
EYP5114 Program Değerlendirme SA 3/0/0 6
EYP5115 Eğitim Örgütlerinde Planlama ve Hedef Belirleme SA 3/0/0 6
EYP5116 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5117 İnsan Kaynakları Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5118 Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme SA 3/0/0 6
EYP5119 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri SA 3/0/0 6
EYP5120 Okullarda Stratejik Planlama SA 3/0/0 6