Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lojistik (Uzaktan Eğitim)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Lojistik (Uzaktan Eğitim) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Ulusal Alan Yeterlilikleri
Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1PÇ 1. Modern Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuatı öğrenmek
PÇ-2PÇ 2. Modern Lojistiğin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları bilmek ve bu gelişmleri takip edeceği kurum ve kuruluşları öğrenmek
PÇ-3PÇ 3. Lojistik alanındaki işletmelerin temel özelliklerini ve ekonomik hayatı bilerek iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme becerisini göstermek.
PÇ-4PÇ 4. Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirme becerisi ile birlikte, sahip olduğu bilgi ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde anlatabilmek
PÇ-5PÇ 5. Yeni pazarlama ve satış teknikleri bilgileriyle uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulama becerisine sahip olmak
PÇ-6PÇ 6. Lojistik alanı ile ilgili konularda iş guvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
PÇ-7PÇ 7. Mesleği ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgileri, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
PÇ-8 PÇ 8. Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer almak, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip etmek ve kendini sürekli geliştirebilmek
PÇ-9 PÇ 9. Lojistik alanında aldığı uygulamalı egitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilmek, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek
PÇ-10PÇ 10. Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilmek
PÇ-11 PÇ 11. Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilmek
PÇ-12 PÇ 12. Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olmak
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12