Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5001 Eğitim ve Okul Yönetimi Z 3/0/0 8
EYP5002 Eğitim ve Öğretim Liderliği Z 3/0/0 8
  Seçmeli Alan 14
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :5xxx kodlu seçimlik derslerden 12 AKTS'LİK ders seçilmelidir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP 5003 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 3/0/0 8
EYP5004 Eğitimde İstatistik Z 3/0/0 8
EYP5028 Seminer Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :5xxx kodlu seçimlik derslerden 6 AKTS'LİK ders seçilmelidir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5030 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5030 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EYP5005 Okullarda Çatışma ve Yönetimi SA 3/0/0 8
EYP5006 Eğitim ve Yönetim Hukuku SA 3/0/0 8
EYP5007 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5008 Eğitim ve Öğretimde Etik SA 3/0/0 6
EYP5009 Sınıf Yönetimi SA 3/0/0 6
EYP5010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme SA 3/0/0 6
EYP5011 Pazarlama Yöntemleri SA 3/0/0 6
EYP5012 E-Öğrenme SA 3/0/0 8
EYP5013 Eğitimin Gelişimini Yönetmek SA 3/0/0 8
EYP5014 Program Değerlendirme SA 3/0/0 8
EYP5015 Eğitim Örgütlerinde Planlama ve Hedef Belirleme SA 3/0/0 8
EYP5016 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi SA 3/0/0 8
EYP5017 İnsan Kaynakları Yönetimi SA 3/0/0 8
EYP5018 Eğitimde Denetleme ve Değerlendirme SA 0/0/0 6
EYP5019 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri SA 3/0/0 8
EYP5020 Okullarda Stratejik Planlama SA 3/0/0 8
EYP5021 Nitel Araştırma Yöntemleri SA 3/0/0 8