Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi , yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
PÇ-3Alanında akademik veya uygulama ortamlarında çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve sorumluluk üstlenir, disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
PÇ-4Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
PÇ-5Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-6Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
PÇ-7Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
PÇ-8Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
PÇ-9Üretime yön verebilecek sanat, estetik ve uygulama bilgisine sahiptir.
PÇ-10Alanında ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
İÇMY0101          
İÇMY0102          
İÇMY0103          
İÇMY0104          
İÇMY0105 -          
İÇMY0106 -          
İÇMY0107 -          
İÇMY0108 -          
İÇMY0109 -          
İÇMY0112 -          
İÇMY0113 -          
İÇMY0114 -          
İÇMY0115 -          
İÇMY0116 -