Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Rejisörlük
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Rejisörlük Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Program Çıktıları
PÇ-1Dünya ve Türk Tiyatro tarihini bilmek.
PÇ-2Reji sanatını bilmek.
PÇ-3Tiyatro metinlerini çözümleyebilmek.
PÇ-4Sahneleme sürecini bilmek ve uygulamaya koyabilmek.
PÇ-5 Dekor ve kostüm tasarımının temellerine vakıf olmak.
PÇ-6Ses ve ışık tasarımının temellerine vakıf olmak.
PÇ-7Tiyatroda kullanılan yeni teknolojileri bilmek.
PÇ-8Karakter analizi yapabilmek.
PÇ-9Antik ve yeni dönem tiyatro yazarlarını ve eserleri bilmek.
PÇ-10Sahne sanatları kuramlarını bilmek ve tartışabilmek.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10