Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Uluslararası İlişkiler alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek
PÇ-22.Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve siyasi olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek
PÇ-3 3. Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
PÇ-44. Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-55. Uluslararası ilişkilerde öne çıkan kurum ve aktörlerin nasıl ortaya çıktığını, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek
PÇ-66. Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.
PÇ-77. Uluslararası İlişkiler ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin tarih, iktisat, hukuk ve sosyoloji) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek
PÇ-88. Uluslararası İlişkiler ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.
PÇ-99. Diplomasi kavramı ve Diplomasi tarihi hakkında detaylı bilgi edinmek
PÇ-1010. Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
IRY 0001          
IRY 0003          
IRY 0015          
IRY0005          
IRY1001          
IRY1002          
IRY2002          
IRY2003          
IRY3001