Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Para ve Sermaye Piyasaları (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11. Edindiği lisans yeterlikleri üzerine para ve sermaye piyasaları alanındaki alan bilgilerini uzmanlık düzeyinde genişletmek ve derinleştirmek.
PÇ-22. Para ve Sermaye piyasaları alanında edindiği bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilmek.
PÇ-33. Para ve Sermaye piyasalarıyle ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek ve bağımsız çalışabilmek
PÇ-44. Para ve Sermaye piyasaları ile farklı ilgili disiplin ve alanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak.
PÇ-55. Toplumsal gereksinimler konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olarak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek faaliyetleri organize edebilecek tecrübe ve yetiye sahip olmak.
PÇ-66. Para ve Sermaye piyasaları alanında model geliştirme ve teknik analiz ve politika oluşturma becerilerini kazanmak.
PÇ-77. Para ve Sermaye piyasaları alanındaki herhangi bir olay ya da sorunu tek başına bağımsız olarak kavrayabilmek ve değerlendirebilmek, oluşan problemlere çözüm üretebilme.
PÇ-88. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili sorunların analitik olarak değerlendirme sorunların çözümüne uygun ekonomi ve finans politikaları önerebilmek
PÇ-99. Edindiği teorik bilgileri çalışma hayatına uyarlama yeteneğine sahip olmak
PÇ-1010. Para ve Sermaye piyasaları alanlarında karşılaşacağı sıradışı durumlarda orjinal yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alabilmek
PÇ-1111. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, rasyonel, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu öğretebilmek ve denetleyebilmek

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
IKP 0001 -           
IKP 0002 -           
IKP 0003 -           
IKP 0004 -           
IKP 0005 -           
IKP 0006 -           
IKP 0007 -           
IKP 0008 -           
IKP 0009 -           
IKP 0010 -           
IKP 0011 -           
IKP 0012 -           
IKP 0013 -           
IKP 0014           
IKP 0015           
IKP 1002           
IKP 3002