Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-11. Edindiği lisans yeterlikleri üzerine para ve sermaye piyasaları alanındaki alan bilgilerini uzmanlık düzeyinde genişletmek ve derinleştirmek.
PÇ-22. Para ve Sermaye piyasaları alanında edindiği bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilmek.
PÇ-33. Para ve Sermaye piyasalarıyle ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek ve bağımsız çalışabilmek
PÇ-44. Para ve Sermaye piyasaları ile farklı ilgili disiplin ve alanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak.
PÇ-55. Toplumsal gereksinimler konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olarak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek faaliyetleri organize edebilecek tecrübe ve yetiye sahip olmak.
PÇ-66. Para ve Sermaye piyasaları alanında model geliştirme ve teknik analiz ve politika oluşturma becerilerini kazanmak.
PÇ-77. Para ve Sermaye piyasaları alanındaki herhangi bir olay ya da sorunu tek başına bağımsız olarak kavrayabilmek ve değerlendirebilmek, oluşan problemlere çözüm üretebilme.
PÇ-88. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili sorunların analitik olarak değerlendirme sorunların çözümüne uygun ekonomi ve finans politikaları önerebilmek
PÇ-99. Edindiği teorik bilgileri çalışma hayatına uyarlama yeteneğine sahip olmak
PÇ-1010. Para ve Sermaye piyasaları alanlarında karşılaşacağı sıradışı durumlarda orjinal yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alabilmek
PÇ-1111. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, rasyonel, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu öğretebilmek ve denetleyebilmek
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
1           
2           
1           
2           
3           
1           
2           
3           
1           
2           
3           
4           
1           
2           
3