Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Para ve Sermaye Piyasaları (Tezli) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11. Edindiği lisans yeterlikleri üzerine para ve sermaye piyasaları alanındaki alan bilgilerini uzmanlık düzeyinde genişletmek ve derinleştirmek.
PÇ-22. Para ve Sermaye piyasaları alanında edindiği bu bilgileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilmek.
PÇ-33. Para ve Sermaye piyasalarıyle ilgili bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek ve bağımsız çalışabilmek
PÇ-44. Para ve Sermaye piyasaları ile farklı ilgili disiplin ve alanlar arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak.
PÇ-55. Toplumsal gereksinimler konusunda yeterli sosyal sorumluluk ve bilince sahip olarak ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek faaliyetleri organize edebilecek tecrübe ve yetiye sahip olmak.
PÇ-66. Para ve Sermaye piyasaları alanında model geliştirme ve teknik analiz ve politika oluşturma becerilerini kazanmak.
PÇ-77. Para ve Sermaye piyasaları alanındaki herhangi bir olay ya da sorunu tek başına bağımsız olarak kavrayabilmek ve değerlendirebilmek, oluşan problemlere çözüm üretebilme.
PÇ-88. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili sorunların analitik olarak değerlendirme sorunların çözümüne uygun ekonomi ve finans politikaları önerebilmek
PÇ-99. Edindiği teorik bilgileri çalışma hayatına uyarlama yeteneğine sahip olmak
PÇ-1010. Para ve Sermaye piyasaları alanlarında karşılaşacağı sıradışı durumlarda orjinal yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alabilmek
PÇ-1111. Para ve Sermaye piyasaları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamasında toplumsal, rasyonel, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu öğretebilmek ve denetleyebilmek

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
IKP 0001           
IKP 0002           
IKP 0003           
IKP 0004           
IKP 0005           
IKP 0006           
IKP 0007           
IKP 0008           
IKP 0009           
IKP 0010           
IKP 0011           
IKP 0012           
IKP 0013           
IKP 0014           
IKP 0015           
IKP 1001           
IKP 1002           
IKP 2001           
IKP 3001