Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yönetim Ekonomisi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yönetim Ekonomisi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlikleri

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlikleri


Program Çıktıları
PÇ-11. Ekonomi teorileri, uygulama ve sistemleri mukayese edebilecek derinlemesine bilgi sahibi olmak ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme.
PÇ-22. Ekonomide yeralan tarafların (devlet, firmalar, hanehalkı vs.) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinlik değerlendirmesi yapabilme
PÇ-33. Ekonomik sorunların çözümüne yönelik politika önerileri yapabilme
PÇ-44. Sayısal yöntemler ve ekonometrik analiz metodlarını kullanarak Ekonomik sorunları tanımlama ve tahminler geliştirebilme
PÇ-55. Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal verileri değerlendirerek gelecek projeksiyonları yapabilme
PÇ-66. İktisadi büyüme ve kalkınma ile sosyal olayları tarihsel açıdan karşılaştırabilme ve güncel sorunlara tarihsel referanslar yapabilme.
PÇ-78. Bağımsız çalışma, sorumluluk alabilme ve yaratıcılık gibi becerilerini birleştirebilme.
PÇ-89. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, takım çalışmasına alışma, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
PÇ-910. İleri düzey akademik kariyer (Doktora) eğitimi için gerekli altyapı, becerileri kazanma
PÇ-1011. Öğrencinin gelecekteki çalışma hayatına faydalı olabilecek beceriler elde etme
PÇ-1112. Mesleki ve etik açıdan sorumluluk bilinci geliştirmiş akılcı bir birey olarak bilimi rehber edinebilme
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

Beceriler 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
1           
2           
1           
2           
3           
1           
2           
3           
1           
1           
2           
3           
4           
1           
2           
3