Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yönetim Ekonomisi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yönetim Ekonomisi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11. Ekonomi teorileri, uygulama ve sistemleri mukayese edebilecek derinlemesine bilgi sahibi olmak ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilme.
PÇ-22. Ekonomide yeralan tarafların (devlet, firmalar, hanehalkı vs.) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinlik değerlendirmesi yapabilme
PÇ-33. Ekonomik sorunların çözümüne yönelik politika önerileri yapabilme
PÇ-44. Sayısal yöntemler ve ekonometrik analiz metodlarını kullanarak Ekonomik sorunları tanımlama ve tahminler geliştirebilme
PÇ-55. Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal verileri değerlendirerek gelecek projeksiyonları yapabilme
PÇ-66. İktisadi büyüme ve kalkınma ile sosyal olayları tarihsel açıdan karşılaştırabilme ve güncel sorunlara tarihsel referanslar yapabilme.
PÇ-78. Bağımsız çalışma, sorumluluk alabilme ve yaratıcılık gibi becerilerini birleştirebilme.
PÇ-89. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, takım çalışmasına alışma, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
PÇ-910. İleri düzey akademik kariyer (Doktora) eğitimi için gerekli altyapı, becerileri kazanma
PÇ-1011. Öğrencinin gelecekteki çalışma hayatına faydalı olabilecek beceriler elde etme
PÇ-1112. Mesleki ve etik açıdan sorumluluk bilinci geliştirmiş akılcı bir birey olarak bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11
IKY 0028           
IKY 1004           
IKY 1010           
IKY 2001           
IKY 2003           
IKY 2009           
IKY 2011           
IKY 2023           
IKY 2024           
IKY 2025           
IKY 2026           
IKY 2027           
IKY 2029           
IKY 2030           
IKY 2031           
IKY 2032           
IKY 3001