Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz) Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini kalite ve üretim problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.
PÇ-2Kalite ve üretim yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlere(işletme, ekonomi, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulayacak, uyarlayacak, kalite ve üretim yönetimi alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.
PÇ-3Kalite ve üretim işlevleri ve yönetimi alanında (toplam kalite yönetimi, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.
PÇ-4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda kalite ve üretim yönetimi işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.
PÇ-5Kalite ve üretim yönetimi ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).
PÇ-6Kalite ve üretim yönetimi alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).
PÇ-7Kalite ve üretim yönetimi alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).
PÇ-8Kalite ve üretim yönetimi ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.
PÇ-10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10