Lisansüstü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kalite ve Üretim Yönetimi (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini kalite ve üretim problemlerine uygulama, analiz etme ve senteze varabilme becerisi kazanacaktır.
PÇ-2Kalite ve üretim yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlere(işletme, ekonomi, sayısal bilimler v.s.) ilişkin temel bilgileri uygulayacak, uyarlayacak, kalite ve üretim yönetimi alanında bu bilgilerden yararlanarak yaratıcı değerlendirmeler yapabilecektir.
PÇ-3Kalite ve üretim işlevleri ve yönetimi alanında (toplam kalite yönetimi, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, v.s.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları kritik edebilecek, yorumlayabilecek ve uyarlayabilecektir.
PÇ-4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda kalite ve üretim yönetimi işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı, yaratabilmeyi ve değerlendirebilmeyi becerebilecektir.
PÇ-5Kalite ve üretim yönetimi ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecek ve gerekli kritik kararları verebilecektir. (critical thinking).
PÇ-6Kalite ve üretim yönetimi alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek, uyarlayabilecek, analiz edebilecek, birleştirebilecek; kritik karar verebilecek ve senteze ulaşarak uygulayabilecektir. (analytic skills).
PÇ-7Kalite ve üretim yönetimi alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).
PÇ-8Kalite ve üretim yönetimi ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacak, olayları değerleyebilecek ve etik davranışlarını iş yaşamında uyarlayabilecektir.
PÇ-10Mesleki alanında Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanacaktır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
ISK 111T3Z          
ISK 112 T3Z          
ISK 113T3Z          
ISK 114 T3Z          
ISK 116 T2Z          
ISK 211 T2Z          
ISK 213 T2Z          
ISK 215 T2Z          
ISK 216T2Z          
ISKY 2106          
ISKY 3101