Lisansüstü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mimari Tasarım (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Mimari Tasarım (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Mimari Tasarım (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı çağdaş dünyanın karmaşık yapısı içinde, mesleği ve kendi üzerine derinlemesine ve analitik düşünen bireyler ve mimarlar yetiştirmektir.

Kuruluş

- İKÜ Mimarlık Anabilim dalı Mimarlık yüksek lisans programı olarak 2001-2002 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

 - 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim dalı çeşitli programlara ayrılmış, Mimari Tasarım programı da bu çerçevede faaliyete geçmiştir.

- 2010-2011 döneminde yapılan program yenileme çalışmaları sonuçlandırılmış olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren yeni program uygulanmaya başlanmıştır.

 

Kazanılan Derece

 

Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Mimari Tasarım alanında Yüksek Mimar derecesi verilir.

Öğretim Dili

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

 

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için; bir lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.  

Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. Bilim Sınavı % 20, Yabancı Dil Sınavı %10, Not Ortalaması %40 ve  Mülakat %30 olarak değerlendirilir.

* Başvuru sırasında, diploma, transkript, (erkek öğrenciler için) askerlik durum belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf ile kayıt harcı makbuzu alınır. Kesin kayıt sırasında bu belgelerin fotokopileri yerine asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu istenir.

* Programa başvuru tarihleri üniversite tarafından ilan edilir.

Çift Anadal - Yandal

 

Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında Çift Anadal ve Yandal Programları yer almamaktadır.

Staj

  

 Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında staj yer almamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Yüksek lisans programlarında başarı notu "İstanbul Kültür Üniversitesi Yüksek lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği"ne göre "B-" olarak belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

 

 İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Anabilim dalı Mimari Tasarım Programından mezun olabilmek için, programda mevcut olan (toplam 90 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
 

Uluslararası İşbirliği

 

Mimarlık Yüksek Lisans Programlarının, Avrupa’nın 16 seçkin üniversitesi ile anlaşması bulunmaktadır. 

Stuttgard University (Germany)

Hochschule Ostwestfalen- Lippe (Germany)

Universiteit Hasselt (Belgium)

KU Leuven (Belgium)

University of Architecture, Civil Engineering, Geodesy (Bulgaria)

Ostrava Technical University (Czech Republic)

Aarhus School of Architecture (Denmark)-PhD

University of Oulu (Finland)

ENSA Marseille (France)

University of Pecs (Hungary)

Amsterdam Academy of Architecture (Netherlands)

Ramon Llull University (Spain)

Malmö University (Sweden)

Politecnico di Bari (Italy)

University of Napoli (Italy)

University of Roma Tre (Italy)

Politecnico di Milano (Italy)

University of Ecology-Management (Poland)

University of Cluj Napoca (Romania)


 Erasmus Öğrenim Hareketliliği için başvurmak isteyen yüksek lisans öğrencileri, üniversitemizce düzenlenen yabancı dil sınavı sonucunda aldıkları not ile başvuru sırasındaki en son GNO (Genel Not Ortalaması) ortalaması alınarak belirlenen Erasmus Notu’na ve sıraladıkları tercihlerine göre belirlenmektedirler. Bu seçim aşamasından sonra, özellikle, tezinin konusuna uygun olan bir Avrupa Birliği ülkesinde araştırma yapmak isteyen öğrenci, gittiği üniversitede uluslararası dillerden birini konuşan konusunda uzman bir yürütücü rehberliğinde, bir veya iki dönem tezini geliştirme olanağı bulabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız inşaat sektöründe çeşitli büro ve firmalarda çalışmaktadır.
 

Üst Derece Programlara Geçiş

Mimarlık Anabilim dalı yüksek lisans eğitimini tamamlayan bir öğrenci, Mimarlık Ana Bilim dalının ve diğer birçok ana bilim dalının doktora programlarına başvuru hakkı kazanır. ALES, ÜDS, YÖKDİL bilim sınavı ve mülakat sonuçları başarılı bulunan öğrenci doktora eğitimine kabul edilme şansını elde eder. 
 

Sunulan Olanaklar

Mimarlık Anabilim dalının yararlanabileceği malzeme atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, ve malzeme-beton laboratuvarı bulunmaktadır.

Mimarlık Anabilim dalının, 2017/2018 eğitim öğretim yılında, tam zamanlı olarak 4 profesör, 6 doçent, 11yardımcı doçent görev almaktadır.
 
 

Program Etkinlikleri

Mimarlık Anabilim Dalı 2015-17 Akademik Yayınları 

 
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış bildiri
Ulusal hakemli dergide yayınlanmış makale
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış bildiri
Diğer ulusal dergilerde yayınlanan makale
Toplam
2015
6
28
4
8
6
46
2016
15 5 5 6 6 37
2017
2 4 3 2 2 13


İletişim Bilgileri

Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığı
İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Kampüsü
34156 Bakırköy- İstanbul
Tel: +90 212 4984205
Faks: +90 212 4658308
e-posta: m.kucukdogu@iku.edu.tr