Lisans
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık İngilizce
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC1010 ANLATIM TEKNİKLERİ Z 2/2/0 4
ARC0001 MİMARİ TASARIM I Z 2/6/0 8
ARC1011 TEMEL TASARIM Z 2/2/0 4
MCB2002 MİMARLIK İÇİN MATEMATİK Z 1/2/0 3
ARC1070 ACADEMIC ENGLISH FOR ARCHITECTURE I Z 3/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan Dışı 4
AKTS Kredi Toplamı 30
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC2070 ACADEMIC ENGLISH FOR ARCHITECTURE II Z 3/0/0 3
ARC0002 MİMARİ TASARIM II Z 2/6/0 8
ARC2021 MALZEME Z 2/0/0 2
ARC2020 YAPI BİLGİSİ I Z 2/2/0 4
ARC2022 YAPI MEKANİĞİ Z 2/0/0 2
ARC2030 MİMARLIK KAVRAMLARI Z 2/0/0 2
ARC2010 BİLGİSAYAR ORTAMINDA ANLATIM TEKNİKLERİ Z 1/2/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0003 MİMARİ TASARIM III Z 2/6/0 9
ARC3020 YAPI BİLGİSİ II Z 2/2/0 5
ARC3023 ÖLÇME TEKNİKLERİ Z 2/2/0 4
ARC3022 YAPI STATİĞİ Z 2/0/0 3
ARC3030 ANADOLU MİMARLIĞI TARİHİ Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0004 MİMARİ TASARIM IV Z 2/6/0 9
ARC4020 YAPI BİLGİSİ III Z 2/2/0 5
ARC4024 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ I Z 2/2/0 4
ARC4022 TAŞIYICI SİSTEMLER I Z 2/0/0 2
ARC4030 İLK ÇAĞ VE BATI MİMARLIĞI TARİHİ Z 2/0/0 3
ARC4040 KENTSEL TASARIM İLKELERİ Z 1/2/0 3
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC5040 KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ Z 1/2/0 3
ARC0005 MİMARİ TASARIM V Z 2/6/0 10
ARC5024 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ II Z 2/2/0 5
ARC5022 TAŞIYICI SİSTEMLER II Z 2/0/0 3
ARC5030 ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ Z 2/0/0 3
ARC5031 TARİHİ ÇEVRE KORUMA VE RESTORASYON BİLGİSİ Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 3
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0006 MİMARİ TASARIM VI Z 2/6/0 10
ARC6031 RÖLÖVE, RESTORASYON VE YENİDEN KULLANIM Z 2/2/0 4
ARC6025 MİMARLIK EKONOMİSİ Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 14
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0007 MİMARİ TASARIM VII Z 2/6/0 10
ARC7025 YAPIM YÖNETİMİ Z 2/0/0 2
ARC7000 STAJ I Z 0/0/0 4
  Seçmeli Alan 14
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0008 DİPLOMA PROJESİ Z 0/6/0 11
ARC8025 MİMARLIK VE MESLEKİ UYGULAMA Z 2/0/0 2
ARC8000 STAJ II Z 0/0/0 4
  Seçmeli Alan 13
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ARC0101 MİMARİDE ÜTOPYA SA 3/0/0 4
ARC0102 MİMARİDE PSİKOLOJİ SA 3/0/0 4
ARC0103 MİMARLIKTA TASARIM KONSEPTİ ARAŞTIRMASI SA 3/0/0 4
ARC0104 EKOLOJİ VE MİMARLIK SA 3/0/0 4
ARC0105 İNSAN DAVRANIŞLARI VE MİMARLIK SA 3/0/0 4
ARC0106 MODERNLEŞME VE MODERNİZM SA 3/0/0 3
ARC0107 İÇ MEKAN TASARIMI SA 3/0/0 4
ARC0108 KÜLTÜR KONUT VE TASARIM SA 3/0/0 4
ARC0109 MİMARLIKTA MEKANSAL OKUMA SA 3/0/0 4
ARC0110 AFET VE KONUT TASARIMI SA 3/0/0 4
ARC0111 SİNEMA VE MİMARLIK I SA 3/0/0 3
ARC0113 SİNEMA VE MİMARLIK II SA 3/0/0 3
ARC0116 PORTFOLYO HAZIRLAMA SA 3/0/0 4
ARC0117 DÜNYA KENTLERİ VE MİMARLIK SA 3/0/0 3
ARC0118 MİMARLIK VE TOPLUM SA 3/0/0 4
ARC0119 KENT BİLEŞENLERİ VE MİMARİDE YENİ YAKLAŞIMLAR SA 3/0/0 4
ARC0120 MİMARİ PERSPEKTİF SA 3/0/0 4
ARC0121 MİMARLIKTA FORM VE GEOMETRİ SA 3/0/0 4
ARC0123 MİMARLIKTA YALINLIK VE KARMAŞIKLIK SA 3/0/0 4
ARC0124 HERKES İÇİN TASARIM SA 3/0/0 4
ARC0125 GÜNEŞ DEKATLONU SA 3/0/0 3
ARC0126 MİMARİ PROJE YARIŞMALARINDA TASARIM VE SUNUM YAKLAŞIMLARI SA 3/0/0 4
ARC0127 NETWORK-ARCHITECTURE-CITY SA 3/0/0 4
ARC0128 TÜRKİYE'DE KONUT ÜRETİM MODELLERİ SA 3/0/0 4
ARC0129 MEKANSAL AYRIŞMA SA 3/0/0 3
ARC0130 MAKETLE YARATICILIK SA 3/0/0 4
ARC0131 TASARIMDA ÖZEL KONULAR SA 3/0/0 3
ARC0132 DEĞER MİMARLIK KENT SA 3/0/0 4
ARC0133 Narrative in Architecture SA 3/0/0 3
ARC0134 Architecture- Innovation- Enterprise SA 3/0/0 4
ARC0135 Sketch in Architecture SA 3/0/0 4
ARC0136 BİNA PROGRAMLAMA SA 3/0/0 4
ARC0137 Spatial Organization in Architecture SA 3/0/0 4
ARC0201 PROJE YÖNETİMİ SA 3/0/0 4
ARC0202 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI SA 3/0/0 4
ARC0203 YAPILARDA AKUSTİK SORUNLARI VE SES YALITIMLARI SA 3/0/0 4
ARC0205 GÜNCEL YAPI MALZEMELERİ SA 3/0/0 4
ARC0206 GÜNCEL YAPI TEKNOLOJİLERİ SA 3/0/0 4
ARC0207 YAPILARDA ISI SORUNLARI VE ISI YALITIMLARI SA 3/0/0 4
ARC0209 AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ SA 3/0/0 4
ARC0210 YAPIDA MALZEME SEÇİMİ SA 3/0/0 4
ARC0211 GÜNEŞ KONTROLÜ SA 3/0/0 3
ARC0212 KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNDE AYDINLATMA SA 3/0/0 3
ARC0213 GELENEKSEL YAPILARDA STRÜKTÜREL SİSTEM SORUNLARI SA 3/0/0 4
ARC0215 TASARIM EKONOMİSİ SA 3/0/0 4
ARC0216 YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KALİTE SA 3/0/0 4
ARC0217 TAŞIYICI YAPI MALZEMELERİ SA 3/0/0 4
ARC0218 PROJE YÖNETİM DÖNGÜSÜ SA 3/0/0 4
ARC0219 TASARIM YÖNETİMİ SA 3/0/0 4
ARC0301 MODERNLEŞME VE YAPI TEKNOLOJİSİ TARİHİ SA 3/0/0 3
ARC0303 İSTANBUL'UN KENTSEL ve MİMARİ GELİŞİMİ SA 3/0/0 4
ARC0304 ORTAÇAĞDAN GÜNÜMÜZE KENTLER TARİHİ SA 3/0/0 4
ARC0305 TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİNDE KENT VE MİMARLIK SA 3/0/0 4
ARC0307 MİMAR SİNAN MİMARLIĞI SA 3/0/0 4
ARC0308 OSMANLI GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ SA 3/0/0 4
ARC0309 İSTANBUL'UN KORUMA SORUNLARI SA 3/0/0 4
ARC0310 TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA TARİHİ ÇEVRE KORUMA SA 3/0/0 4
ARC0311 TARİHİ ÇEVREDE YENİ TASARIM SA 3/0/0 4
ARC0313 GÜNÜMÜZ MİMARİSİ VE ÜNLÜ MİMARLAR SA 3/0/0 3
ARC0314 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİMARİ MİRAS SA 3/0/0 4
ARC0315 İSTANBUL’DA SARAY MİMARİSİ VE KORUMA SORUNLARI SA 3/0/0 3
ARC0316 İSTANBUL'UN KÜLTÜREL MİRASI SA 3/0/0 4
ARC0317 Cultural Interactions in the 18th and 19th Century Ottoman Architecture SA 3/0/0 3
ARC0401 KENTSEL ÇALIŞMALAR SA 3/0/0 4
ARC0402 KENTSEL MORFOLOJİ SA 3/0/0 4
ARC0403 KENT BİÇİMİNİN ÇÖZÜMLENMESİ SA 3/0/0 4
ARC0404 KENTSEL MEKAN OKUMALARI SA 3/0/0 4
ARC0405 KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SA 3/0/0 4
ARC0406 KENTSEL DÖNÜŞÜM SA 3/0/0 4
ARC0407 The Political Economy of Urban Space SA 3/0/0 3
ARC0501 MİMARLIKTA SANAL GERÇEKLİK SA 3/0/0 4
ARC0502 SİBERNETİK ÇAĞDA MİMARLIK SA 3/0/0 3
ARC0503 İLERİ MODELLEME TEKNİKLERİ SA 2/2/0 5
ARC0504 YAPI BİLGİ MODELLEME SA 2/2/0 5
ARC0505 ALGORİTMA TASARIMI SA 3/0/0 4
ARC0506 MİMARLIKTA GÖRSEL İLETİŞİM SA 2/2/0 5
ARC0621 YAPIM TASARIMI SA 2/2/0 6
ARC0631 TARİHİ ÇEVRE KORUMA PROJESİ SA 2/2/0 5
ARC0641 KENTSEL TASARIM PROJESİ SA 2/2/0 5
ARC0701 ARCHITECTURAL ENGLISH SA 3/0/0 4
ARC0702 ACADEMIC WRITING AND PRESENTATION SA 3/0/0 4
ARC0801 ÇALIŞTAY I SA 1/0/0 1
ARC0802 ÇALIŞTAY II SA 2/0/0 2
ARC0803 ÇALIŞTAY III SA 3/0/0 3
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3