Lisans
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
PÇ-2Matematik, fen bilimleri ve kendi dallan ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi,
PÇ-3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
PÇ-4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçlan analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
PÇ-7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
PÇ-8İngilizce ve Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
PÇ-9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci,
PÇ-11Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık,
PÇ-12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
INS 1001            
FZT 1001            
INS 2802            
MBT1007             
MBT1003            
INS 3201             
INS 3701             
INS 3101             
INS 4701             
INS 4101             
INS 4601             
INS 0581            
INS 5102             
INS 5201             
INS 5101             
INS 5301             
INS 5501             
INS 6401             
INS 6103             
INS 6101             
INS 6102             
INS 6301             
INS 7201             
INS 7101             
INS 7901             
INS 7102             
INS 8901             
INS 8802             
INS 8301             
INS 0102             
INS 0104             
INS 0107             
INS 0110             
INS 0127             
INS 0130             
INS 0131             
INS 0135             
INS 0138             
INS 0201             
INS 0206             
INS 0208             
INS 0301             
INS 0319             
INS 0337             
INS 0501             
INS 0511             
INS 0514             
INS 0521             
INS 0604             
INS 0639             
INS 0702             
INS 0729             
CSE 0810            
INS 0802             
CSE 0811            
INS 0804             
INS 0805             
INS 0806             
INS 0807             
INS 0809             
INS 0813             
INS 0826             
INS 0840             
MBT 1001            
INS0103            
INS0808            
INS4801            
INS0302            
INS0303            
INS0304            
INS0640            
INS0811            
INS0812             
INS 0820            
INSU0001            
BİL1001* -            
BİL2001* -            
INS 0827