Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilmek.
PÇ-2Uluslararası Ticaret ve Ekonomi ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve ekonomik olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebilmek.
PÇ-3Uluslararası Ticaret ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
PÇ-4Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-5Uluslararası Ticaret kavramı ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilmek.
PÇ-6Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri politik ekonomik açıdan tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilmek.
PÇ-7Uluslararası Ticaret ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin; iktisat, hukuk, finans, uluslararası işletme vb) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilmek.
PÇ-8Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Finansman sistemleri ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilmek.
PÇ-9İkinci bir dili (İngilizce, Rusça ya da Çince) orta düzeyde kullanabilmek.
PÇ-10Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
IIBF1008          
IIBF1009          
BİL2001          
UTC2001          
IIBF1001          
UTC3001          
IIBF1005          
IIBF1010          
IIBF1007          
UTC4002          
IIBF1011          
UTC5002          
UTC5001          
UTC6001          
UTC6002          
UTC6003          
UTC7001          
UTC7002          
UTC8001          
UTC8002          
UTC0001          
UTC0002          
UTC0003          
UTC0004          
UTC0007          
UTC0008          
UTC0009          
UTC0006          
UTC4001          
UTC0013          
UTC0019          
UTC0015          
UTC0010          
UTC0012          
UTC0014          
UTC0005          
UTC0016          
UTC0017          
UTC0020          
UTC0011          
UTC0021          
UTC0022          
UTC0023          
IIBF1002          
UTC0024          
UTC0026          
UTC0027          
UTC0028          
UTC0029          
UTC0018          
UTC0030          
IIBF1006          
IIBF1003          
IIBF1004          
MBT3001 -          
BİL1001 -          
IIBF0063          
UTC 0027          
UTC 0029          
UTC 0031          
IIBF0039 - UTC4004