Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme *
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme * Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama becerisi kazanacaktır.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgilere sahip olacak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanabilecektir.
PÇ-3 İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlayabilecektir.
PÇ-4 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı becerebilecektir.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve iolişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecektir (critical thinking)
PÇ-6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek ve uygulayabilecektir (analytic skills)
PÇ-7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacaktır.
PÇ-10Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kazanacaktır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FEAA1003          
COM1001          
FEAA1004          
FEAA1011          
COM2001          
FEAA1007          
FEAA1009          
FEAA1001          
BUS3001          
FEAA1006          
FEAA1010          
BUS4001          
BUS4002          
BUS5001          
BUS5002          
BUS5004          
BUS5003          
BUS6001          
BUS6002          
BUS6003          
BUS7001          
BUS8001          
FEAA0038          
FEAA0040          
FEAA0034          
BUS0015          
BUS0010          
BUS0025          
FEAA0002          
FEAA0004          
FEAA0051          
MCB3001          
MCB3002          
BUS0040          
BUS0042          
BUS0006          
FEAA1005          
BUS1001          
BUS2001          
FEAA1008          
FEAA1002          
BUS0043          
BUS0017          
FEAA0013          
FEAA0049          
FEAA0064          
FEAA0039          
FEAA0003          
FEAA0035          
BUS0037          
FEAA0028          
FEAA0055          
FEAA0062          
BUS0004