Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygulama becerisi kazanacaktır.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgilere sahip olacak ve işletme alanında bu bilgilerden yararlanabilecektir.
PÇ-3İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgilere sahip olacak, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlayabilecektir.
PÇ-4Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir süreci her aşamasında tasarlamayı becerebilecektir.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve iolişkileri tanımlayabilecek, değerleyebilecek; sorunları tanımlama, modelleme ve yorumlar yaparak çözümleyebilecek, çözüm önerileri yapabilecektir (critical thinking)
PÇ-6İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirleyebilecek ve uygulayabilecektir (analytic skills)
PÇ-7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerileri kazanmış olacaktır (communicative skills).
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi kazanacaktır
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanacaktır.
PÇ-10Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi kazanacaktır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
IIBF1004          
IIBF1006          
IIBF1003          
BİL1001          
IIBF1008          
IIBF1001          
BİL2001          
IIBF1007          
IIBF1010          
IIBF1005          
ISL0030          
ISL0044          
ISL4001          
IIBF1011          
IIBF0038          
ISL5001          
ISL5002          
ISL5004           
ISL5003          
IIBF0023          
ISL6001          
IIBF0066          
ISL0035          
ISL0021          
ISL7001          
IIBF0004          
ISL0009          
IIBF0059          
ISL0042          
ISL0039          
ISL8001          
IIBF0029          
ISL0031          
ISL0007          
ISL0010          
ISLU0002          
IIBF0068          
MBT3001          
MBT3002          
ISL0034          
ISLU0004          
ISL0027          
IIBF0071          
IIBF1009          
ISL3001          
ISL4002          
ISL6002          
ISL6003          
IIBF1002          
IIBF0002          
IIBF0001          
IIBF0010          
IIBF0047          
IIBF0048          
IIBF0055          
IIBF0069          
IIBF0031          
IIBF0033          
IIBF0003          
IIBF0030          
IIBF0024          
IIBF0072          
IIBF0074          
IIBF0019          
IIBF0005          
ISL0043          
ISL0041          
IIBF0027          
ISL0008          
ISL0026          
IIBF0045          
ISL0004          
ISL0045          
IIBF0040          
ISL0025          
ISL0029          
ISLU0005          
ISLU0008