Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-11.İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
PÇ-22.İktisat alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-33.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek.
PÇ-44.Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-55.İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek.
PÇ-66.İktisat alanında ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü aktarabilme yeteneğine sahip olmak.
PÇ-77.İktisat alanındaki düşüncelerini ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
PÇ-88.İktisat alanına temel oluşturan diğer dsiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
PÇ-99.İktisatın klasik ve modern kuramları aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-1010.Bir yabancı dile hakim olarak iktisat ile ilgili yabancı dildeki bilgileri izleyebilmek.
PÇ-1111.İktisat ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
PÇ-1212.Sosyal adalet, çevre ve yurttaşlık bilincine sahip olmak.
PÇ-1313.Mesleki bilgi ve beceriyi diğer uygulamalı alan bilgileriyle destekleyen niteliğe sahip olmak.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
1             
1             
2             
1             
2             
3             
1             
2             
3             
1             
2             
3             
4             
5             
1             
2