Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-11.İktisat alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
PÇ-22.İktisat alanındaki kavram ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyerek verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-33.Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek yolunda bireysel sorumluluk alabilmek.
PÇ-44.Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bilimsel veri ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
PÇ-55.İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek.
PÇ-66.İktisat alanında ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü aktarabilme yeteneğine sahip olmak.
PÇ-77.İktisat alanındaki düşüncelerini ve önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.
PÇ-88.İktisat alanına temel oluşturan diğer dsiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
PÇ-99.İktisatın klasik ve modern kuramları aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek.
PÇ-1010.Bir yabancı dile hakim olarak iktisat ile ilgili yabancı dildeki bilgileri izleyebilmek.
PÇ-1111.İktisat ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olmak.
PÇ-1212.Sosyal adalet, çevre ve yurttaşlık bilincine sahip olmak.
PÇ-1313.Mesleki bilgi ve beceriyi diğer uygulamalı alan bilgileriyle destekleyen niteliğe sahip olmak.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
IIBF 1004             
IIBF 1003             
MBT 3002             
IKT 4001             
IIBF 1008             
IIBF 1011             
IIBF 1009             
IIBF 1001             
IIBF 1007              
IIBF 1010             
IKT 6002             
IKT 6001             
IKT 5001             
IKT 7003             
IKT 7002             
IKT 0023             
IKT 0044             
IKT 8001             
IKT 8002             
IKT 0075             
IKT 5002             
IIBF 0002             
IIBF 0033             
IIBF 0060             
IKT 0031             
IKT 8005             
IIBF 1006             
IKT 3001             
IKT 5003             
IKT4003             
IKT 0008             
IKT 0067             
IIBF 0055             
IIBF 0056             
IKT4002             
IIBF 0061             
IKT 0004             
IKT 0013             
IIBF 1005             
IKT 7001             
IIBF1002             
IIBF 0070             
IKT 0030             
IKT 0018             
IKT 0025             
BİL1001             
BİL2001* -             
IKT 0040             
IKT 0042             
IKT 0078             
IKT 0051             
IKT 0020             
IKT 0069             
IKT 0009             
IKT 0045             
IKT 0089             
IKT 6002             
IKT 6001             
IKT 0080             
IKT 0043             
IKT 0077             
IKT 0095             
IKT 6005             
IKT0011             
IKT0010             
IKT0031             
IKT0041