Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İktisat Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı

Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BİL1001 Bilgisayara Giriş I Z 4/0/0 4
IIBF 1004 İKTİSADA GİRİŞ Z 2/2/0 5
IIBF 1003 HUKUKA GİRİŞ Z 2/0/0 4
IIBF 1006 İŞLETMEYE GİRİŞ Z 2/2/0 5
MBT3001 Genel Matematik I TBD 2/2/0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BİL2001* - Bilgisayara Giriş II Z 4/0/0 4
IIBF 1008 MİKRO İKTİSAT Z 2/2/0 5
MBT 3002 GENEL MATEMATİK II Z 2/2/0 5
IIBF 1009 MUHASEBE İLKELERİ Z 2/2/0 5
IIBF 1001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3/0/0 4
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IIBF 1005 İŞLETME YÖNETİMİ Z 2/2/0 5
IIBF 1010 OLASILIK VE İSTATİSTİK I Z 2/2/0 5
IKT 3001 KAMU EKONOMİSİ VE MALİYESİ Z 2/0/0 5
IIBF 1007 MAKRO İKTİSAT Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 8
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IKT 4001 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Z 3/0/0 5
IIBF 1011 OLASILIK VE İSTATİSTİK II Z 2/2/0 5
IKT4003 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Z 2/2/0 4
IKT4002 MATEMATİKSEL İKTİSAT Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IKT 5001 ULUSLARARASI İKTİSAT I Z 2/0/0 5
IKT 5002 EKONOMETRİ I Z 2/2/0 5
IKT 5003 İKTİSADİ ANALİZ Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IKT 6002 ULUSLARARASI İKTİSAT II Z 2/0/0 5
IKT 6001 EKONOMETRİ II Z 2/2/0 5
IKT 6002 ULUSLARARASI İKTİSAT II Z 2/0/0 5
IKT 6001 EKONOMETRİ II Z 2/2/0 5
IKT 6005 BORÇLAR HUKUKU Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 42
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IKT 7001 LİNEER PROGRAMLAMA Z 3/0/0 5
IIBF1002 GİRİŞİMCİLİK VE UYGULAMALARI Z 2/2/0 5
IKT 7003 MODERN BÜYÜME TEORİLERİ Z 3/0/0 5
IKT 7002 MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI Z 3/0/0 5
  Seçmeli Alan 8
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IKT 8005 GELİŞME İKTİSADI Z 3/0/0 6
IKT 8001 TÜRK İKTİSAT TARİHİ Z 2/0/0 4
IKT 0078 DÜNYA EKONOMİSİ Z 2/0/0 4
IKT 0051 DIŞ TİCARET POLİTİKASI Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 38
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IIBF 0002 ALMANCA I SA 3/0/0 4
IIBF 0033 İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE V SA 3/0/0 4
IIBF 0055 RUSÇA I SA 2/0/0 4
IIBF 0056 RUSÇA II SA 2/0/0 4
IIBF 0060 SİSTEM ANALİZİ SA 2/0/0 4
IIBF 0061 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ SA 2/0/0 4
IIBF 0070 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK SA 2/0/0 4
IKT 0004 EKONOMİK GÖSTERGELER SA 2/0/0 4
IKT 0008 GLOBAL FİNANS SİSTEMİ SA 2/0/0 4
IKT 0009 E-TİCARET SA 2/0/0 4
IKT 0013 İKTİSAT TEORİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SA 2/0/0 4
IKT 0018 OYUN TEORİSİ SA 2/0/0 4
IKT 0020 KAMU BÜTÇESİ SA 2/0/0 4
IKT 0023 TEKNOLOJİ İKTİSADI SA 2/0/0 4
IKT 0025 KÜRESEL ENERJİ POLİTKALARI SA 2/0/0 4
IKT 0030 UYGULAMALI İLERİ EKONOMETRİ SA 2/0/0 4
IKT 0031 İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE III SA 3/0/0 4
IKT 0040 YABANCI DİL III SA 3/0/0 4
IKT 0042 YABANCI DİL V SA 3/0/0 4
IKT 0043 YABANCI DİL 6 SA 3/0/0 4
IKT 0044 YABANCI DİL VII SA 3/0/0 4
IKT 0045 YABANCI DİL 8 SA 3/0/0 4
IKT 0067 ENERJİ EKONOMİSİ SA 2/0/0 4
IKT 0069 YATIRIM PROJELERİNİN ANALİZİ SA 2/0/0 4
IKT 0075 BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR SA 2/0/0 4
IKT 0077 TÜRKİYE EKONOMİSİ VE GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR SA 2/0/0 4
IKT 0080 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ SA 2/0/0 4
IKT 0089 EKONOMETRİK MODELLER SA 2/0/0 4
IKT 0095 GÜMREK REJİMLERİ VE UYGULAMALARI SA 2/0/0 4
IKT 8002 SERMAYE PİYASASI VE BORSALAR SA 2/0/0 5
IKT0010 İKTİSADİ RAPORLAR SA 2/0/0 4
IKT0011 İKTİSAT METODOLOJİSİ SA 2/0/0 4
IKT0031 ÜRETİM EKONOMİSİ SA 2/0/0 4
IKT0041 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 Plastik Sanatlar I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 Plastik Sanatlar II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRD0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0078 Civilization in History SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature, Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 Liderlik Eğitimi SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0008 CAREER DEVELOPMENT PLANNING AND MANAGEMENT SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 The Physics of Everday Life SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca I SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3