Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Kamu Maliyesi (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK4105 4 Kamu Maliyesi (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Kamu gelirlerinin, vergi ağırlıklı olarak ve Türkiye’deki uygulanma şekillerini de ihmal etmeyerek genel maliye teorisine uygun şekilde öğrenilmesini sağlamak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Maliye I dersinden geçmiş ya da bu dersi alıyor olmak.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar --AY ve ilgili vergi kanunları;
-Metin ERDEM, Doğan ŞENYÜZ, İsmail TATLIOĞLU, Kamu Maliyesi, 9. B., Ekin Kitabevi, Bursa 2011, ISBN no: 9786055431853;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Prof. Dr. İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, 857-881.
 
Diğer Kaynaklar -Bu alanda yayınlanmış diğer bazı ders kitapları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Vergilendirmeye İlişkin Bazı Teknik ve Kavramlar SA
2. Hafta Vergilendirmeye İlişkin Bazı Teknik ve Kavramlar SA
3. Hafta Vergilendirmeye İlişkin Bazı Teknik ve Kavramlar SA
4. Hafta Vergiyi Ödeme Yöntemleri SA
5. Hafta Vergi yükü, Vergi yansıması ve Vergiye karşı tepkiler SA
6. Hafta Vergi yükü, Vergi yansıması ve Vergiye karşı tepkiler SA
7. Hafta Vergilendirme Sistemleri ve Vergilerin sınıflandırılması SA
8. Hafta Gelir üzerinden alınan vergiler SA
9. Hafta Servet üzerinden alınan vergiler SA
10. Hafta Servet üzerinden alınan vergiler ile Harcamalar üzerinden alınan vergiler SA
11. Hafta Harcamalar üzerinden alınan vergiler SA
12. Hafta Bütçe SA
13. Hafta Bütçe SA
14. Hafta Bütçe SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 90


ÖÇ-11. Kamunun gelir kaynaklarını ve bunların hukuk kişileri üzerindeki etkilerini kavrayabilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-22. Kamu gelir politikasını anlayabilecek ve eleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-33. Vergiye ve vergilendirmeye ilişkin temel kavramlara hakim olması
ÖÇ-44. Türk Vergi Sistemi hakkında genel bir değerlendirme yapabilecek bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-55. Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve sonuç çıkarma becerisine sahip olmak
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5