Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
//
Dersin Amacı
Bu dersi ile öğrencilerin temel bilgi teknolojileri programları konusunda söz sahibi olma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Verilen eğitim sonucunda öğrenci;
* Bilgisayarın uygulamalarının hangi alanlarda nasıl kullanıldığını
* Bilgisayarın kelime işlem programları konusunda yeterli donanıma sahip olma
* Bilgisayarın elektronik tablolama programları konusunda yeterli donanıma sahip olma
* Bilgisayarın sunum programları konusunda yeterli donanıma sahip olma
* Bilişim teknolojilerinin iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amaç ve hedefleri, Ofis yazılımlarının yapısı ve çeşitleri Sözlü anlatım, Labaratuvar
2. Hafta Kelime işlem yazılım programının tanıtımı, araç çubuklarının kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
3. Hafta Sütunların ve kesmelerin kullanımı, resimlerin paragraflara eklenmesi Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
4. Hafta Çizim araç çubuğunun kullanımı, WordArt kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
5. Hafta Tabloların kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
6. Hafta Sayfa yapısı ve yazıcıların kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
7. Hafta Elektronik tablolama yazılım programının tanıtımı, araç çubuklarının kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
8. Hafta Bayram Tatili
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Tablo oluşturma, metin, sayı ve tarihler ile çalışma, Otomatik süz ile tablolalarda veri bulma Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
11. Hafta Sıralama ve Alt Toplamların kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
12. Hafta Özet tablo kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
13. Hafta Grafik oluşturma ve sayfa yapısı ile yazıcı çıktılarının kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
14. Hafta Sunum yazılım programının tanıtımı, yansı oluşturma ve efekt kullanımı Sözlü anlatım, Labaratuvar, Uygulama
15. Hafta
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-1Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
ÖÇ-2Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme
ÖÇ-3Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme
ÖÇ-4Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi yada raporları sunabilme
ÖÇ-5Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 
ÖÇ 1 
ÖÇ 2 
ÖÇ 3 
ÖÇ 4 
ÖÇ 5 
ÖÇ 6 
ÖÇ 7 
ÖÇ 8 
ÖÇ 9 
ÖÇ 10 
ÖÇ 11 
ÖÇ 12 
ÖÇ 13 
ÖÇ 14 
ÖÇ 15 
ÖÇ 16 
ÖÇ 17 
ÖÇ 18 
ÖÇ 19 
ÖÇ 20 
ÖÇ 21 
ÖÇ 22 
ÖÇ 23 
ÖÇ 24 
ÖÇ 25 
ÖÇ 26 
ÖÇ 27 
ÖÇ 28 
ÖÇ 29 
ÖÇ 30 
ÖÇ 31 
ÖÇ 32 
ÖÇ 33 
ÖÇ 34 
ÖÇ 35 
ÖÇ 36 
ÖÇ 37 
ÖÇ 38 
ÖÇ 39 
ÖÇ 40 
ÖÇ 41 
ÖÇ 42 
ÖÇ 43 
ÖÇ 44 
ÖÇ 45 
ÖÇ 46 
ÖÇ 47 
ÖÇ 48 
ÖÇ 49 
ÖÇ 50 
ÖÇ 51 
ÖÇ 52 
ÖÇ 53 
ÖÇ 54 
ÖÇ 55 
ÖÇ 56 
ÖÇ 57 
ÖÇ 58 
ÖÇ 59 
ÖÇ 60 
ÖÇ 61 
ÖÇ 62 
ÖÇ 63 
ÖÇ 64 
ÖÇ 65 
ÖÇ 66 
ÖÇ 67 
ÖÇ 68 
ÖÇ 69 
ÖÇ 70 
ÖÇ 71 
ÖÇ 72 
ÖÇ 73 
ÖÇ 74 
ÖÇ 75 
ÖÇ 76 
ÖÇ 77 
ÖÇ 78 
ÖÇ 79 
ÖÇ 80 
ÖÇ 81 
ÖÇ 82 
ÖÇ 83 
ÖÇ 84 
ÖÇ 85 
ÖÇ 86 
ÖÇ 87 
ÖÇ 88 
ÖÇ 89 
ÖÇ 90 
ÖÇ 91 
ÖÇ 92 
ÖÇ 93 
ÖÇ 94 
ÖÇ 95 
ÖÇ 96 
ÖÇ 97 
ÖÇ 98 
ÖÇ 99 
ÖÇ 100 
ÖÇ 101 
ÖÇ 102 
ÖÇ 103 
ÖÇ 104 
ÖÇ 105 
ÖÇ 106 
ÖÇ 107 
ÖÇ 108 
ÖÇ 109 
ÖÇ 110 
ÖÇ 111 
ÖÇ 112 
ÖÇ 113 
ÖÇ 114 
ÖÇ 115 
ÖÇ 116 
ÖÇ 117 
ÖÇ 118 
ÖÇ 119 
ÖÇ 120 
ÖÇ 121 
ÖÇ 122 
ÖÇ 123 
ÖÇ 124 
ÖÇ 125 
ÖÇ 126 
ÖÇ 127 
ÖÇ 128 
ÖÇ 129 
ÖÇ 130 
ÖÇ 131 
ÖÇ 132 
ÖÇ 133 
ÖÇ 134 
ÖÇ 135