Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Seçim Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0202 Seçim Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı

Seçim ve demokrasi kavramlarını öğrenmek, demokratik devlet ilkesi çerçevesinde seçimin temel ilkelerini öğrenmek, seçime ilişkin hukuksal yapıyı öğrenmek analiz edebilmek.

Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09.00-10.45, Hukuk Fak. Şirinevler Yerleşkesi, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma, 10.00-14.00 /Doç.Dr.O.Şimşek, Hukuk Fak. Şirinevler Yerleşkesi, 2. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Sözlü anlatım, interaktif katılım
Temel Kaynaklar -Temel eserler, konuya ilişkin mevzuat,  yargısal kararlar
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş, temel kavramlar SA
2. Hafta Demokrasi ve seçim SA
3. Hafta Seçme hakkının demokratik ilkeleri SA
4. Hafta Seçim ve temel hak ve özgürlükler, seçme ve seçilme hakkı SA
5. Hafta Seçim sistemleri I SA
6. Hafta Seçim Sistemleri II SA
7. Hafta Seçim sistemi ve siyasi partiler, siyasi parti sistemleri SA
8. Hafta Sınav haftası
9. Hafta Türkiyede uygulanan seçim sistemi I SA
10. Hafta Türkiyede uygulanan seçim sistemi II SA
11. Hafta Seçim mevzuatı, seçimin esasları SA
12. Hafta Seçim kurulları, oluşumu, görev ve yetkileri SA
13. Hafta Seçimlerin yönetim ve denetimi, seçim güvenliği SA
14. Hafta Yargı kararlarında seçim SA
15. Hafta Sınav haftası
16. Hafta Sınav haftası
17. Hafta Sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-11- Demokrasi kavramı içerisinde seçimin yerinin ve işlevinin kavranması
ÖÇ-22- Demokratik seçimin temel ilkelerini kavramak, temel hak ve özgürlüklerle ilişkini kurabilmek
ÖÇ-33- Hukuki açıdan seçime ilişkin kavram ve kurumları analiz edebilmek
ÖÇ-44-Seçim sistemlerini ve ülkemizde uygulanan seçim sistemini analiz etmek, karşılaştırma ve değerlendirme yapabilmek
ÖÇ-55- Seçimlerin yönetim ve denetimini öğrenmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5