Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Hukuka Giriş I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK1104 1 Hukuka Giriş I (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hukukun genel teorisi içinde yer alan ve hukuki değer taşıyan kavram ve konuları belli bir sistem içinde ilişki kurarak öğrencilere genel bir hukuk bilgisi vermektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Turhan ESENER, Yrd.Doç.Dr.Ender DEMİR
Asistanlar Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 12.00-14.00/ Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı/Perşembe 16:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-411/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, soru-cevap
Temel Kaynaklar -Hukuka Giriş, Turhan Esener, İstanbul 2016.
Diğer Kaynaklar -Yargı Kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hukuk düzeni ve oluşumu, hukukun çeşitli görünüşleri, pozitif hukuk ve tabi hukuk. Sözlü Anlatım
2. Hafta Hukuk kurallarının din ve ahlak kuralları ile karşılaştırılması. Sözlü Anlatım
3. Hafta Hukukta sistem ve başlıca hukuk sistemleri. Sözlü Anlatım
4. Hafta Hukuk bilimi ve amacı, bireysel adalet ve geniş anlamda adalet kavramları. Sözlü Anlatım
5. Hafta Adalet ve hakkaniyet kavramlarının karşılaştırılması. Sözlü Anlatım
6. Hafta Hakkaniyet ve hakimin takdir yetkisi. Sözlü Anlatım
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Hukuk kurallarının analizi. Sözlü Anlatım
9. Hafta Hukuk kaynağı teriminin çeşitli anlamları Sözlü Anlatım
10. Hafta Yazılı hukuk kaynakları. Sözlü Anlatım
11. Hafta Yazılı olmayan hukuk kaynakları ve örf ve adet hukukunun işlevleri. Sözlü Anlatım
12. Hafta Yazılı olmayan hukuk kaynakları ve örf ve adet hukukunun işlevleri. Sözlü Anlatım
13. Hafta Dış hukuk kaynakları. Sözlü Anlatım
14. Hafta Hukuk kurallarının zorlayıcı, önleyici ve caydırıcı niteliği yaptırım. Sözlü Anlatım
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11.Hukuk kavramı, hukuk kurallarının analazi, hukuk düzeni ve hukuk kuralları ile ahlak kurallarını karşılaştırma becerisi.
ÖÇ-22.Hukuk sistemi ve başlıca hukuk sistemlerinin ve hukukun amacının değerlendirme becerisi.
ÖÇ-33.Hukuk üzerine ileri sürülen teorileri yorumlama becerisi. Adalet ve hakkaniyet kavramlarını yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi.
ÖÇ-44.Hukukun yazılı olan ve yazılı olmayan kaynaklarının ve yardımcı hukuk kaynaklarını yorumlama ve uygulama becerisi.
ÖÇ-55.Dış hukuk kaynaklarını yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5