Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Popüler Kültürün Bilinçaltı

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0322 Popüler Kültürün Bilinçaltı 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Ders güncel kültürel eserleri örneğin, filmleri, romanları, hikayeleri, reklamları hatta sosyal medyada yer alan görüntü ve karikatürleri..vb., yorumlama ve çözümleyebilmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle öğrenciler bu eserler hakkında daha derinlemesine düşünme yetisi kazanır ve bunun sonucunda maruz kaldıkları etkileri ortadan kaldırarak daha özgürce düşünebilirler.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Derse katılım önemlidir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal DEMİR
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:00, 5.Kat Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri --Tartışma, Soru-Cevap, Problem Çözme, Yorumlama. 
Temel Kaynaklar -
1-    Cemil Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1994.
 
2-    Erich Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitoslar (Sembol Dilinin Çözümlenmesi), Çev. A. Arıtan ,
K.H. Ökten, İstanbul: Arıtan Yayın Evi, 1990.
          3- Özlem Güllüoğlu (Ed.), Görsel Metin Çözümleme, İstanbul: Ütopya Yayınları,
Diğer Kaynaklar -Mehmet Akif Enderun, Beyaz Perdenin Din Algısı, İzmir: Işık Yayınları,2012.

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş: Popüler Kültür kavramı. Tartışma: Görevimiz Tehlike 3’ ün yorumlanması
2. Hafta Popüler Kültür ve diğer kültür türleri arasındaki ilişki: Kitle Kültürü ve Yüksek (Üst) Kültür. Tartışma: Yeni Cennet (Elysium) filminin yorumlanması
3. Hafta Bilinçaltı kavramı. Tartışma: Kurbağa Prensin yorumlanması.
4. Hafta Bilinçaltı ya da bilinçdışı ile bağlantılı kavramlar. Tartışma: Kurbağa Prens ve Shrek’in yorumlanması.
5. Hafta Freudyen psikoloji ya da psikanalizin temel kavramları I Tartışma: Vertigo filminin yorumlanması
6. Hafta Freudyen psikoloji ya da psikanalizin temel kavramları II Tartışma: Eylül romanının yorumlanması.
7. Hafta Psikanalizin Jung versiyonu ve Adler’in katkısı. Tartışma: Öldüren Hatıralar (Spellbound) filminin yorumlanması
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Yeni Formalizm I Tartışma: Yeni Formalizmin örneği olarak Heads or Tails filminin yorumu
10. Hafta Yeni Formalizm II Tartışma: Öğrencilerin örnekleri
11. Hafta Auteur Teorisi I Tartışma: Diary of a Country Priest filminin yorumlanması.
12. Hafta Auteur Teorisi II Tartışma: Semih Kaplanoğlu’na ait Yumurta, Süt, Bal üçlemesinin Auteur yorumu.
13. Hafta Yorumda Multi-Strata Tartışma: Inception filminin yorumu
14. Hafta Eleştirel Yorum Tartışma: Black Mirror, (White Bear) dizinin yorumu.
15. Hafta Postmodernizm Tartışma: Blade Runner filminin yorumu
16. Hafta Rastgele seçilmiş örnekler üzerinde serbest yorum. Örneklerin tartışılması.
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11-Popüler Kültüre karşı eleştirel bir tutum geliştirmek.
ÖÇ-22-Popüler Kültür ürünleri hakkında bilinci arttırmak.
ÖÇ-33-Popüler Kültürün mesajlarına karşı eleştirel düşünmeyi geliştirmek.
ÖÇ-44-Dış etkileri süzebilme yeteneğini kazanmak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4