Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ekonomik İş Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0306 Ekonomik İş Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Öğrencilerin ekonominin İş Hukukuna ve İş Hukuku’nun kaynakları üzerindeki etkilerini değerlendirebilmeleri ve yorumlayabilmelerini amaçlamaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Ender DEMİR
Asistanlar Arş. Gör. Beste GEMİCİ FİLİZ
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma 13:00-15:00, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 16:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-401/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, soru-cevap
Temel Kaynaklar -A. Mete Törüner, Kuvvet Lordoğlu, Çalışma Ekonomisi, İstanbul
Diğer Kaynaklar -Yargı kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İş Hukuku Kavramı ve Tarihi Gelişimi Sözlü Anlatım
2. Hafta Ekonomi ile İş Hukuku ilişkisi Sözlü Anlatım
3. Hafta Esneklik Kavramı Sözlü Anlatım
4. Hafta Atipik İstihdam Biçimleri Sözlü Anlatım
5. Hafta İşsizliğe Karşı İş Hukuku Önlemleri Sözlü Anlatım
6. Hafta Ekonominin Ücret Politikaları Üzerindeki Etkileri Sözlü Anlatım
7. Hafta Küreselleşme ve Ekonomik Krizin İş Hukukuna Etkisi Sözlü Anlatım
8. Hafta Hizmet Akdinin Değiştirilmesi ve Ücretsiz İzin Uygulaması Sözlü Anlatım
9. Hafta Kısa Çalışma Sözlü Anlatım
10. Hafta Hizmet Akitlerinin Sona Ermesi ve İşçilik Alacaklarının Güvencesi Sözlü Anlatım
11. Hafta İşyeri, İşletme ve İşin Gereklerine Dayalı Fesih Sözlü Anlatım
12. Hafta Ekonomik Kriz Döneminde Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması Sözlü Anlatım
13. Hafta Yargı Yoluyla Toplu İş Sözleşmelerinin Değiştirilmesi Sözlü Anlatım
14. Hafta Genel Tekrar Sözlü Anlatım
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 70


ÖÇ-1 Ekonomi iş hukuku ilişkisinin hakkında bilgi edinilmesi.
ÖÇ-2Ekonominin İş Hukuku’nun kaynaklarına etkilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması.
ÖÇ-3Küreselleşmenin iş hukuku üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.
ÖÇ-4Ekonomik krizin iş hukuku üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması.
ÖÇ-5Ekonominin ve istihdam politikalarının, çalışma biçimleri ve çalışma süreleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5