Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Sistemleri

Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Sistemleri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0295 Karşılaştırmalı Medeni Hukuk Sistemleri 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Amaç, öğrenicilerin Türk hukuk sisteminde ve Avrupa da Medeni hukukun gelişimini ve etkileşimini, Medenî hukuk alanında gerçekleşen kanunlaştırma hareketlerinin etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır
 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt.
Temel Kaynaklar -
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Ders konusunun ve öneminin belirlenmesi ve sınırlanması Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
2. Hafta Büyük Hukuk Aileleri hakkında genel bilgi Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
3. Hafta Avrupa Medenî Hukukunun tarihî temelleri Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
4. Hafta Kanunlaştırma hareketleri Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
5. Hafta Kanunlaştırma hareketleri Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
6. Hafta Türkiye nin Medenî Hukuk iktisabı (Rezeption) ve bu olgunun sonuçları Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
7. Hafta Vize
8. Hafta 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar Batı da Medeni Hukuk alanında değişim ve gelişmeler Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
9. Hafta Türkiye de yeni Medenî Kanun a kadar Medenî Kanun değişiklikleri ve tasarıları Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
10. Hafta Türkiye de yeni Medenî Kanun a kadar Medenî Kanun değişiklikleri ve tasarıları Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
11. Hafta Batı da 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren Medenî Hukuk alanında genel değişiklikler Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
12. Hafta Türkiye nin AB ye adaylığı ve bu olgunun getirebileceği Medenî Hukuk sorunları Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
13. Hafta Büyük Hukuk Aileleri ve Medenî Hukuk alanında Küreselleşme olgusunun irdelenmesi Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
14. Hafta Mukayeseli Hukuk verileri karşısında Türk Medenî Hukukunun değerlendirilmesi Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
15. Hafta Mukayeseli Hukuk verileri karşısında Türk Medenî Hukukunun değerlendirilmesi Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1Kanunlaştırma hareketlerini açıklar
ÖÇ-2Türkiye nin Medeni Kanunu iktisabını değerlendirir
ÖÇ-3Medenî hukuk alanında 20. Yüzyılın son çeyreğine kadar yaşanan değişimi ve gelişmeleri değerlendirir
ÖÇ-4Türkiye de Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu değişiklikleri değerlendirir
ÖÇ-5Batı da 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaşanan değişikleri açıklar
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5