Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İtalyanca Hukuk Dili III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0267 İtalyanca Hukuk Dili III 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin italyanca hukuk terimlerinin öğretilmesi ve İtalyan hukuk sistemi hakkında bilgi edinilmesinin sağlanmasıdır.

Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mesut ÖNEN
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma

Temel Kaynaklar -

-Ümit Gürol, İtalyan Dili Grameri, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul 2003

-Federico del Giudice - Dizionario Giuridico, Corredato da riferimenti legislativi e confronti interdisciplinari, 2. ed., Edizioni Simone, 1992

-Giorgio De Nova, Codice Civile e Leggi Collegate: Constituzione, Tratti UE e FUE, Code Civile, Leggi Collegate, Zanichelli 2011

-Andrea Torrente- Piero Schlesinger, Manuale di Diritto Privato, Diıffre Editore 2009
- Angelo Favata, Dizionario dei Temrini Giuridici, Celt Casa Editricela Tribuna 2011

Diğer Kaynaklar

- Mesut Önen, Hukukun Temel Kavramları, Der Yayınları, 4. Bası, 1981

-Mariagrazia Spade, Dritto della navigazione aerea e spaziale, Öilano Giuffre Editore, 1999
-Vittorio Manfredi, Lingua Italiana - Novissimo Dizionaro, Milano Casa Editrice Bietti, 1955

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İtalya Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhuriyetin Düzeni – Ordinamento Della Repubblica Anlatım
2. Hafta İtalya Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhuriyetin Düzeni – Ordinamento Della Repubblica (devam) Anlatım, soru-cevap
3. Hafta İtalya Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhuriyetin Düzeni – Ordinamento Della Repubblica (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
4. Hafta İtalya Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhuriyetin Düzeni – Ordinamento Della Repubblica (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
5. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda Borçlara İlişkin Hükümler – Delle Obbligazioni Anlatım, soru-cevap, tartışma
6. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda Borçlara İlişkin Hükümler – Delle Obbligazioni (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
7. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda Borçlara İlişkin Hükümler – Delle Obbligazioni (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
8. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda Borçlara İlişkin Hükümler – Delle Obbligazioni (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
9. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda Borçlara İlişkin Hükümler – Delle Obbligazioni (devam) Anlatım, soru-cevap, tartışma
10. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda İş Hukukuna İlişkin Hükümler – Del Lavoro Anlatım, soru-cevap, tartışma
11. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda İş Hukukuna İlişkin Hükümler – Del Lavoro Anlatım, soru-cevap, tartışma
12. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda İş Hukukuna İlişkin Hükümler – Del Lavoro Anlatım, soru-cevap, tartışma
13. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda İş Hukukuna İlişkin Hükümler – Del Lavoro Anlatım, soru-cevap, tartışma
14. Hafta İtalyan Medeni Kanunu’nda İş Hukukuna İlişkin Hükümler – Del Lavoro Anlatım, soru-cevap, tartışma
15. Hafta Final Sınavları
16. Hafta Final Sınavları
17. Hafta Final Sınavları
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1İtalyanca kanun hükümlerinde kullanılan dili kavramak.
ÖÇ-2İtalya Cumhuriyeti Anayasası hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-3İtalya Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı karşılaştırmak.
ÖÇ-4İtalyan Medeni Kanunu'nun hukuki rejimini tasnif etmek
ÖÇ-5İtalyan Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuatı karşılaştırmalı olarak analiz etmek.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5