Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Almanca Hukuk Dili II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0251 Almanca Hukuk Dili II 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
  Almanca hukuk diline hakimiyet ve Alman Ceza hukuku bilgisi kazandırılması.
Ön Koşullar Almanca Dil bilgisi
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar En az A2 seviyesinde Almanca biliyor olmak
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Nilüfer Köker
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, yazılı çalışma, tercüme, örnek hukuki metinler üzerinde çalışma
Temel Kaynaklar -Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 65. Auflage 2018
-Lackner/Kühl, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 28. Auflage, 2014
-Meyer-Goßner / Schmitt, Kommentar zur Strafprozessordnung, 60. Auflage 2017
-Gropp, Strafrecht AT, 4. Auflage 2015
-Wessels / Hettinger / Engländer,Strafrecht Besonderer Teil 1, 41. Auflage 2017
-Wessels / Hillenkamp,  Strafrecht Besonderer Teil 2, 40. Auflage 2017.
-Kindhäuser / Schumann, Strafprozessrecht, 4. Auflage 2015
Diğer Kaynaklar -Sunum çıktıları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Temel Almanca Terminoloji (1) Sözlü anlatım; Metin çalışması
2. Hafta Temel Almanca Terminoloji (2) Sözlü anlatım; Metin çalışması
3. Hafta Alman Ceza Hukuku'na Giriş Sözlü anlatım; Metin çalışması
4. Hafta Alman Ceza Hukukuna egemen olan ilkeler Sözlü anlatım; Metin çalışması
5. Hafta Suçun özel görünüş biçimleri Sözlü anlatım; Metin çalışması
6. Hafta Alman Ceza Hukuku'nda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri (1) Sözlü anlatım; Metin çalışması
7. Hafta Alman Ceza Hukuku'nda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri (2) Sözlü anlatım; Metin çalışması
8. Hafta Alman Ceza Hukuku'nda suçlar (1) Sözlü anlatım; Metin çalışması
9. Hafta Alman Ceza Hukuku'nda suçlar (2) Sözlü anlatım; Metin çalışması
10. Hafta Alman Ceza Muhakemesi'ne Giriş Sözlü anlatım; Metin çalışması
11. Hafta Alman Ceza muhakemesi ilkeleri Sözlü anlatım; Metin çalışması
12. Hafta Alman Ceza muhakemesi teşkilatı Sözlü anlatım; Metin çalışması
13. Hafta Alman Ceza muhakemesine katılan kişiler: Hakim, Savcı, Şahsi Davacı, Mağdur, Suçtan Zarar Gören, Katılan, Şahsi Hak Davacısı, Şüpheli, Sanık, Müdafi. Sözlü anlatım; Metin çalışması
14. Hafta Alman Ceza muhakemesinde Kanun yolları Sözlü anlatım; Metin çalışması
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27