Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İngilizce I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
YDI1001 1 İngilizce I 3/0/0 Z İngilizce 3
Dersin Amacı
Bu dönem boyunca öğrencilerimize başlangıç düzeyinde bir İngilizce bilgisi kazandırılarak günlük yaşamda karşılaşacakları çeşitli basit konular hakkında konuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Okt. Özay ŞEKER, Okt. Dilek MURATLI, Okt. Gonca YILDIRIM, Okt. Seval SARIYILDIZ, Okt. Bilge KIRAN, Okt. Feride Z. GÜDER
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, İncirli Yerleşkesi 2A-12/13 - 12:00-14:45 Salı,İncirli Yerleşkesi 3a- 08/09 - 9:00-12:00 Çarşamba, İncirli Yerleşkesi 3A - 08/09 - 9:00-12:00 Perşembe İncirli Yerleşkesi 2a- 12/13 - 16:00-19:00 Cuma İncirli Yerleşkesi 3A- 11/12 - 9:00-12:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Okutman Dilek MURATLI, Pazatesi 14:00-15:00, İncirli Yerleşkesi Okutman Ebru TEMİZ, Pazartesi 14:00-15:00, İncirli Yerleşkesi Okutman Aysun Tokel AĞAN İncirli Yerleşkesi Pazartesi 14:00-15:00, Okutman Feride Zeynep GÜDER Pazartesi 14:00-15:00 İncirli Yerleşkesi, Okutman Seval Sarıyıldız AKSU Salı 13:00-14:00 Ataköy Yerleşkesi, Okutman Bilge KIRAN Çarşamba !3:00-14:00 Ataköy Yerleşkesi Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler; Soru-Cevap-Sonuç çıkarma ve 4 temel dil becerilerini geliştirme odaklı eğitim metodları.
Temel Kaynaklar Global Elementary Teacher's Book& Student's Book, E- Workbook, Class Audio CDs, Teacher's Resource Disk
Diğer Kaynaklar - www.macmillianenglish.com/global
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tanişma, kendini tanıtma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
2. Hafta İsminizi söyleme, 'be' fiilini geniş zaman hali (olumlu cümleler)Sohbet başlatma şekilleri, 'be' fiilinin geniş zaman hali (olumsuz ve soru hali) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
3. Hafta Sınıfta kullanılabilecek İnglizce ifadeler; aileyi tanıtma, sahiplik yapısı ('s), e-mail ve web sitesi adresleri sorma ve verme, kişisel bilgi verme, form doldurma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
4. Hafta Fiil kullanarak günlük yaşamı anlatma ve sorma, milliyet ve ülke isimleri, yer edatları /from, in , near) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
5. Hafta Öğrenilen konuların tekrarı Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
6. Hafta Geniş zamanda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri (do, don't), tarih ve saat söyleme, sorma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
7. Hafta Boş zaman faaliyetlerini anlatma, sorma. Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Nesne Zamirleri ve karakter betimleyen sıfatlar Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
10. Hafta Sayılabilen ve sayılamayan isimler, iç mekanın anlatılması (there is/ there are), otellerin sunduğu olanaklar, eşya isimleri Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
11. Hafta Miktar belirten sıfatlar (some, alot of, much, many) Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
12. Hafta Otel rezervasyonu yapma, Sipariş verme Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
13. Hafta Yiyeceklerden bahsetme, ikram ve rica kalıpları Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
14. Hafta Favori yiyeceklerin anlatıldığı paragraf yazımı, bir otele e-mail yazma Öğrenci Merkezli, İletişimsel Yöntem ve Teknikler
15. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
16. Hafta Final Sınavı Final Sınavı
17. Hafta Bütünleme Sınavı Bütünleme Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Kısa sınav(lar) 2 15
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 45


ÖÇ-1
ÖÇ-2Basit kalıpları ve günlük ifadeliri anlayıp kullanabilir.
ÖÇ-3Kendini ve yanındakileri tanıtabilir ve diğer kişilere nerede yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişişel detaylar hakkında soru sorup cevap verebilir.
ÖÇ-4Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde etkileşime geçebilir.
ÖÇ-5İnsanlarla tanıştığında sosyalleşebilir.
ÖÇ-6Alışveriş merkezinde iletişime geçebilir ve alışveriş yapabilir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--