Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Birleşmiş Milletler Satım Hukuku

Birleşmiş Milletler Satım Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0274 Birleşmiş Milletler Satım Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Uluslar arası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)Uyarınca Tarfaların Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları Hakkında Detaylı Bilgi Vermek.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikler
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Fatih Gündoğdu
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk fakültesi Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Birleşmiş Milletler Viyana Konvansiyonu,

-Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları (Yazar: Yeşim M. Atamer)
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları, Konuyla ilgili hukuk öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta CISG’ın Uygulama Alanı ve CISG’ın uygulanmasında Taraf İradelerinin Rolü Sözlü anlatım
2. Hafta Sözleşmenin İçeriği ve Sözleşme Hükümlerinin CISG ve Ulusal Hukuklara Nazaran Öncelikli Uygulanırlığı Sözlü anlatım
3. Hafta CISG’da Düzenlenen Konular ve Bunların Ulusal Hukuklara Nazaran Öncelikli Uygulanırlığı Sözlü anlatım
4. Hafta Sözleşmenin Kurulması ve Genel Olarak Tarafların Yükümlülükleri Sözlü anlatım
5. Hafta Satıcının Mal ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü Sözlü anlatım
6. Hafta Satıcının Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Etme Yükümlülüğü ve Üçüncü Kişilerin Mala İlişkin Talepleri Sözlü anlatım
7. Hafta Satıcının Yükümlülüklerini İfa Etmesi İle Hasarın İntikali Arasındaki İlişki Sözlü anlatım
8. Hafta VİZE HAFTASI
9. Hafta Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlali Halinde Alıcının Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar Sözlü anlatım
10. Hafta Alıcının Semeni Ödeme Yükümlülüğü Sözlü anlatım
11. Hafta Alıcının Satım Konusu Malı Teslim Alma Borcu Sözlü anlatım
12. Hafta Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Tazminat, Sorumluluktan Kurtulmaya İlişkin Hükümler, Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları ve Malın Muhafazasına İlişkin Hükümler Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL HAFTASI Sözlü anlatım, Uygulama
16. Hafta FİNAL HAFTASI
17. Hafta FİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Hangi Sözleşmelerin Antlaşma Kapsamında Kaldığı Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-22.Antlaşma’da Düzenlenen Konular Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-33.Antlaşma’ya Göre Satıcının Yükümlülükleri Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-44.Antlaşma’ya Göre Alıcının Yükümlülükleri Hakkında Bilgi Sahibi Olacaktır
ÖÇ-55.Tarafların Yükümlülüklerini İhlal Etmelerinini Sonuçlarının Ne Olacağı Konusunda Bilgi Sahibi Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5