Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sermaye Piyasası Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0254 Sermaye Piyasası Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Sermaye Piyasası Hukukunun temel kavramlarından hareket ederek, sermaye piyasası sisteminin çalışması, Borsalar, Sermaye Piyasası Araçları, Halka Arz, Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Aracı Kurumlar hakkında bilgi aktarmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse Devam, Araştırma - Sunum Yapma, Bilimsel Düşünme Yeteneği ve Önceden Edinilen Kuramsal Yeterlilikler.
Öğretim Üyeleri Dr. Altan Edis
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Ders Anlatımı
Temel Kaynaklar -Türkçe Yazılmış Çeşitli Ders Kitapları ve Treteler
Diğer Kaynaklar Yok
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Piyasa Kavramı, Mali Sistem Şeması, Borsalar, Genel Olarak Sermaye Piyasası Hukuku ve SPK Sözlü anlatım
2. Hafta Sermaye Piyasası Araçlarının Kayda Alınması ve Sermaye Piyasası Hukukunda Temel Kavramlar Sözlü Anlatım
3. Hafta Hisse Senetleri, Sözlü anlatım, sunum
4. Hafta Tahviller ve Hisse Senetleri ile Farklılıkları Sözlü anlatım, sunum
5. Hafta İntifa Senetleri ve Kar Zarar Ortaklığı Belgeleri Sözlü anlatım, sunum
6. Hafta Finansman Bonoları ve Varlığa dayalı Menkul Kıymetler Sözlü anlatım, sunum
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı ve Satışı Sözlü anlatım, sunum
9. Hafta AO’lar ve Halka Açık Anonim Ortaklık Kavramı Sözlü anlatım, sunum
10. Hafta HAAO’ların Yönetim Kurullarına İlişkin Özellikler Sözlü anlatım, sunum
11. Hafta HAAO’ların Genel Kurullarına İlişkin Özellikler ve Denetimleri Sözlü anlatım, sunum
12. Hafta Aracılık Kavramı ve Aracı Kuruluşlar Sözlü anlatım, sunum
13. Hafta Aracı Kurumların Faaliyet Koşulları Sözlü anlatım, sunum
14. Hafta Aracı Kurumların Aracılık Faaliyetleri, İşlenmiş Konuların Genel Tekrarı Sözlü anlatım, sunum
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10


ÖÇ-11.Sermaye, Piyasa ve Borsaların işleyişi hakkında bilgi edinmek
ÖÇ-22.Dünya ve Ülkemizde Borsalar, tarihsel gelişimleri ve Ser.Piyasası mevzuatı hakkında bilgi edinmek
ÖÇ-33.Sermaye Piyasası Araçlarını inceleyerek, aralarındaki farkları belirlemek.
ÖÇ-44.Sermaye Piyasası Araçlarının ne şekilde halka arz edildiği ve satıldığı konusunda bilgi sahibi olmak
ÖÇ-55.Halka Açık Anonim Ortaklıkların ve Aracı Kurumların yapısı ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5