Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Tek)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6107 6 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Sözleşmelerdeki Yeni Kanunla Getirilen Farklılıkları Belirlemek, Karşılaştırma Yapmak ve Örnek Sözleşmeleri Öğrencilere Formüler Şekilde Vermek
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Özlem Acar
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı, Hukuk Fakültesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Dersin olduğu günler, Şirinevler Yerleşkesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Borçlar Kanunu, Borçlar Hukuku Özel Hükümlere İlişkin Ders Kitapları
Diğer Kaynaklar - Yargı İçtihatları, Konuyla İlgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Satım Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
2. Hafta Trampa Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
3. Hafta Bağışlama Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
4. Hafta Kira Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
5. Hafta Ariyet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
6. Hafta Karz Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Hizmet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
9. Hafta Eser Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
10. Hafta Yayın Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
11. Hafta Vekalet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
12. Hafta Vedia Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
13. Hafta Kefalet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
14. Hafta Sağlınca Gelir Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü snlatım, Uygumala
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Sözleşme Türleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-22.Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeleri İnceleyip Değerlendirebilecek Yeteneğe Sahip Olması
ÖÇ-33.Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-44.İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-55.Saklama Borcu Doğuran Sözleşmeler Hakkında Ayrıntılı Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-66.Kişisel Teminat Sözleşmelerini İnceleyip Değerlendirebilecek Yeteneğe Sahip Olmak
ÖÇ-77. Sonuçları Talih ve Tesadüfe Bağlı Sözleşmeler Hakkında Bilgi Sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7